Aloite 19 – Perunkirjoitusprosessia on helpotettava

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että Digi- ja väestötietovirastolle osoitetaan sen tehtävien hoitamiseen riittävät määrärahat.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Kuten aloitteentekijä kirjoittaa, perunkirjoituksiin liittyvä lainsäädäntö on selkeä ja yksiselitteinen. Yksi ongelma on kuitenkin viime vuosina ollut, että perunkirjoitusta varten tarvittavien virkatodistusten käsittely Digi- ja väestötietovirastossa (jatkossa DVV) on kestänyt kohtuuttoman kauan. DVV muodostettiin, kun yhdeksän maistraatin alueelliset toiminnot yhdistettiin ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä Väestörekisterikeskus yhdistyivät 1.1.2020. Yhdistyminen oli haasteellista joillakin alueilla ja osa käsittelyajoista piteni yhdistymisen vaatiessa arvioitua enemmän resursseja. Hallitus esitti vuoden 2021 kolmannessa, eduskunnan 23. kesäkuuta 2021 hyväksymässä lisätalousarviossa 2,1 miljoonan euron lisämäärärahaa DVV:lle asiakaspalvelun käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja covid-19 -pandemian aiheuttaman tulojen alijäämän kattamiseksi. DVV palkkasi noin 40 määräaikaista toimihenkilöä vuodeksi kuromaan umpeen jonoja tavoitteena lyhentää ylityöllistettyjen asiakaspalvelujen käsittelyaikoja kesään 2022 mennessä. Lisäksi virasto pyrkii aiempaa paremmin tunnistamaan ja ratkaisemaan pikaista käsittelyä edellyttävät asiat.

Perunkirjoitusten käsittelyaika oli DVV:ssä helmikuussa 2022 neljä viikkoa, mitä voidaan pitää kohtuullisena Verohallinnon perunkirjoitusten käsittelylle asettamaa kolmen kuukauden enimmäismääräaikaa ajatellen.

On kuitenkin tärkeää huolehtia, että DVV jatkaa kehitystyötä voidakseen digitalisoinnin avulla lyhentää entisestään kaikkien palvelujensa käsittelyaikoja sekä tunnistaa ja ratkaista kiireelliset asiat nopeasti.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että Digi- ja väestötietovirastolle osoitetaan sen tehtävien hoitamiseen riittävät määrärahat.

Aloite

Perunkirjoituksiin liittyvä lainsäädäntö on selkeä ja yksiselitteinen, mikä tietenkin on hyvä, jotta se ei lisää omaisten taakkaa entisestään. Prosessissa on kuitenkin yksi pullonkaula, joka ei ole niin joustava kuin sen pitäisi olla. Tämä pullonkaula on nimeltään Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on toimittaa perunkirjoituksissa vainajasta tarvittavat virkatodistukset. Virkatodistuksen odotusaika on nimittäin kohtuuttoman pitkä. Koska veroviraston on saatava perunkirjoitus 3 kuukauden kuluessa, tämä jää aivan liian usein toteutumatta. Määräaikaan voi toki hakea jatkoaikaa, mutta odotus voi tuottaa omaisille suuren taloudellisen taakan (esim. leski pakotetaan asumaan liian suuressa ja kalliissa asunnossa, jonka realisoiminen voi olla työlästä ennen kuin perunkirjoitus on tehty).


Aloitteen tekijöiden päätösehdotus

RKP:n Paraisten paikallisyhdistys esittää, että

  • RKP:n edustajat eduskunnassa ja hallituksessa tekevät työtä sen eteen, että Digi- ja väestötietovirastolle annetaan riittävät määrärahat, jotta se pystyy hoitamaan tehtävänsä tarkoituksenmukaisesti.

Aloitteen tekijä/tekijät

Conny Granqvist | Rolf Möller
(puheenjohtaja, SFP i Pargas) (sihteeri, SFP i Pargas)