Aloite 24 – Tulevien kansalaisten yhteiskunnalliset normit ja arvot

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • luodaan nuorisopaketti nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden varmistamiseksi
  • panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kuten etsivään nuorisotyöhön syrjäytymisen torjumiseksi.
  • puolue luottamushenkilöidensä kautta hyvinvointialueilla ja kunnissa tukee Ankkuritoimintaa ja niiden moniammatillisia tiimejä kullakin alueella

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Nuorten pahoinvointi on ongelma. Olemme nähneet monia esimerkkejä huonosti voivista nuorista ja julmuuksista, joita on tehty eri puolilla Suomea. Kuluneet vuodet ovat olleet poikkeuksellisen raskaita, ja yhä useammat lapset ja nuoret voivat yhä huonommin. Koronapandemia etäopetuksineen ja sosiaalisten kontaktien vähentymisineen on jättänyt jälkensä, jotka meidän on korjattava.

RKP on korostanut nuorisopaketin tarvetta. Siinä olisi monialaisia ratkaisuja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden palauttamiseksi ennen kuin tilanne pahenee entisestään. Nuorisopakettiin tulee sisältyä muun muassa terapiatakuu, pitkäjänteisiä panostuksia koulutukseen sekä panostuksia, joilla varmistetaan, ettei yksikään nuori jää ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

Avun hakemisen tulee olla helppoa, eikä ketään saa pompotella luukulta toiselle. Siksi tarvitsemme mielenterveyspalveluihin lisää matalan kynnyksen vastaanottoja. Ensimmäinen kontakti tulee saada välittömästi, esimerkiksi yksinkertaisten chat-palveluiden kautta. Kaikkien nuorten tulee tuntea, että heillä on paikka yhteiskunnassa ja mielekästä sisältöä elämässä koulutuksen, työn ja vapaa-ajan harrastusten kautta. Meidän tulee keskittyä ennaltaehkäisevään työhön syrjäytymisen torjumiseksi. Etsivällä nuorisotyöllä on tärkeä rooli vaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • luodaan nuorisopaketti nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden varmistamiseksi
  • panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kuten etsivään nuorisotyöhön syrjäytymisen torjumiseksi.

Aloite

Lehdistä saa yhä useammin lukea erilaisista alaikäisten ja nuorten aiheuttamista ongelmista ja kiusanteosta lähialueilla ja asuma-alueilla.

Ryhmä alaikäisiä on heittänyt lumipalloja rakennusten seiniin ja ikkunoihin kello kahdeksan jälkeen illalla. Sama porukka on paiskonut munia oviin ja seiniin kuumalla säällä. Lian ja melun lisäksi tämä on lisännyt asukkaiden huolta ja turvattomuuden tunnetta.

Julkisilla paikoilla kuulee usein nuorten suusta ei-normatiivisia ilmaisuja ja lauseita.

Jotkut nuorista eivät reagoi aikuisten nuhteisiin ja yrityksiin ojentaa nuoria sopimattomasta käytöksestä. Hufvudstadsbladet-lehdessä kirjoitettiin 14.2.2023: ”Nuorten ilkivalta, vahingonteot ja levottomuus on kuluneen vuoden aikana ollut toistuvasti esillä. Harjoitusportaat, uusi reitti Lilluddeniin, urheiluhalli, kirjasto, mopopaja ja muumipuisto ovat kaikki olleet ilkivallan kohteena, osa jopa useita kertoja.”

Monissa kunnissa poliitikot etsivät oikeita ratkaisuja kasvavaan ongelmaan.

Vastuu nuorten sosiaalisista taidoista on monella toimijalla: kodilla, kouluilla, vapaa-ajantoimijoilla, naapureilla, postinjakajilla, kaupan myyjillä ja ylipäätään koko yhteiskunnalla.

Aloitteen päätösehdotus

RKP pyrkii löytämään ratkaisuja, joilla estetään nuorten ja alaikäisten ilkivalta ja sopimaton käytös julkisilla paikoilla ja yleensä.

Esimerkiksi televisio-ohjelmissa kuten elokuvissa, konserteissa ja lähetyksissä tulisi käyttää esimerkillistä kieltä ja tarjota enemmän esimerkkejä asianmukaisesta käytöksestä ja nuorille ja alaikäisille hyvistä käyttäytymismalleista.

Aloitteentekijä

Elena Makarova

SFP i Östra Borgå