Aloite 27 – Kulttuurin osuus valtion budjetista nostetaan yhteen prosenttiin

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että:

  • kulttuurialan osuus valtion budjetista kasvaisi yhteen prosenttiin
  • kulttuurivienti kasvaa.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Kulttuuri vahvistaa hyvinvointiamme, edistää terveyttä ja luo työpaikkoja. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa edistää kulttuuripolitiikkaa, joka turvaa kulttuurialan toimintamahdollisuudet, monipuolisen kulttuuritarjonnan ja saavutettavan kulttuurin. Haluamme suojella kulttuuriperintöämme ja kulttuurimme monimuotoisuutta.

Koronapandemia heikensi merkittävästi koko kulttuurialan toimintaedellytyksiä, ja siksi meidän on nyt toimittava vahvan ja kukoistavan kulttuurialan puolesta.

Aiemmin Veikkauksen pelituloilla rahoitetun toiminnan uusi rahoitusmalli koskettaa monia kulttuurialan toimijoita ja organisaatioita. Uudistuksen myötä toimintaa rahoitetaan jatkossa valtion budjetin kautta. Ilman uutta rahoitusmallia kulttuurialan leikkaukset olisivat olleet paljon suurempia rahapelituottojen vähentymisen vuoksi.

Kolmannella sektorilla on tärkeä rooli monipuolisen kulttuuritarjonnan turvaamisessa kaikenikäisille. Yhdistykset tekevät arvokasta työtä ja niiden toimintaedellytyksiä tulee tukea.

On tärkeää, että jatkamme määrätietoisesti työtä, jotta kulttuurialan osuus valtion budjetista kasvaisi pitkällä aikavälillä.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että:

  • kulttuurialan osuus valtion budjetista kasvaisi pitkällä aikavälillä yhteen prosenttiin
  • kulttuurivienti kasvaa.

Aloite

Koska rahapeleistä saatava rahoitus nyt vähenee, joudumme tekemään päätöksiä siitä, miten kulttuurialaa rahoitetaan tulevaisuudessa. Tämä on julkisen vallan vastuulla.

Kulttuuripanostukset maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti sekä taloudellisesti että hyvinvoinnilla mitattuna. Taiteen ja kulttuurin kykyä uudistaa yhteiskuntaa ja vahvistaa taloutta ei ole hyödynnetty riittävästi. Kulttuuri on aina resurssi, ei kustannus. Taloudellisen arvon lisäksi taiteella ja kulttuurilla on arvo jo sinänsä.

Ilman kulttuuria emme ole sivistynyt maa, ilman taidetta emme ole kansakunta.

Kulttuurin osuuden nostaminen valtion budjetissa yhteen prosenttiin on yksi ministeriöiden tulevaisuuskatsauksessa vuonna 2022 ehdotetuista toimenpiteistä.

Aloitteen päätösehdotus

Että RKP toimii sen hyväksi, että kulttuurisektorin osuus valtion budjetista nostetaan yhteen prosenttiin.

Aloitteentekijä

Fredrik Waselius, SFP i Grankulla

Satu Roberg, SFP i Helsingfors