Aloite 30 – Taidekasvatuksen/taidekoulutuksen määrää varhaiskasvatuksessa tulee lisätä

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • musiikki- ja taidekasvatuksen roolia varhaiskasvatuksessa vahvistetaan.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus kulttuuriin. Taidekasvatuksella on tärkeä rooli sen mahdollistajana, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden osallistua kulttuuriin ja taiteeseen sen eri muodoissa.

Tutkimukset osoittavat, että musiikilla on positiivisia vaikutuksia ihmisiin esimerkiksi oireiden lievittäjänä tai kuntoutuksen aikana. Musiikki voi auttaa lievittämään mielenterveysongelmista kärsivien ahdistuksen tunteita ja sitä voidaan käyttää myös musiikkiterapiassa. Tämän lisäksi musiikki voi toimia myös ennaltaehkäisevässä merkityksessä ja musiikkiharrastus voi edistää keskittymiskykyä, kielen kehitystä ja matemaattista päättelykykyä.

Kaikille lapsille on annettava mahdollisuus luoda ja kokea kulttuuria, taidetta ja musiikkia. On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus käyttää luovuuttaan luomiseen ja ilmaisuun esimerkiksi musiikin kautta. Musiikkileikkikoulutoiminta esikoulujen yhteydessä on tapa viedä musiikkikasvatusta myös niiden lasten luo, joiden vanhemmilla ei esimerkiksi sosioekonomisista tai muista syistä ole mahdollisuutta järjestää sitä muuten.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • musiikki- ja taidekasvatuksen roolia varhaiskasvatuksessa vahvistetaan.

Aloite

Tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikin opiskelu edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä, auttaa oppimisvaikeuksissa ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikkileikkikoulussa lapset oppivat analysoimaan kuulemaansa kuulon ja rytmin avulla, millä voi olla ratkaiseva merkitys, kun he oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Musiikin kuuntelu vaikuttaa aivojen tunnealueisiin ja siten kykyyn ilmaista itseään. Musiikki vaikuttaa positiivisesti myös matemaattisten aineiden oppimiseen. Soitinta soittamalla lapsi oppii keskittymiskykyä sekä hienomotorisia ja sosiaalisia taitoja.

Koulutuspoliittisin toimin musiikkileikkikoulutoimintaa voitaisiin suunnata kaikille esiopetuksessa oleville lapsille. Tällöin tavoitettaisiin myös ne perheet, jotka eivät sosioekonomisista tai muista syistä pysty itse järjestämään lastensa taidekasvatusta.

Aloitteen päätösehdotus

Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään päiväkodissa kaikille esiopetuksessa oleville lapsille.

Aloitteentekijä

Satu Roberg, SFP i Helsingfors

Fredrik Waselius, SFP i Grankulla