Aloite 32 – Tasa-arvo Ruotsalaisessa kansanpuolueessa

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii edelleen sen hyväksi, että

  • Suomesta tulee tasa-arvon edelläkävijämaa, jossa kaikilla on yhtäläinen osallistumismahdollisuus sukupuolesta riippumatta.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta silti yhteiskuntamme ei ole vielä läheskään tasa-arvoinen. Maassamme on edelleen palkkaeroja, joita ei voida selittää muilla syillä kuin henkilön sukupuolella. Suomi on myös edelleen yksi Euroopan vaarallisimmista maista lähisuhdeväkivallan suhteen. Yhteiskuntamme monissa johtotehtävissä on edelleen pulaa naisista, minkä Marinin naisvaltaisen hallituksen nauttima suosio toi esiin. Vastaavaa huomiota harvoin kohdistetaan, jos tilanne on päinvastainen.

RKP juhlii 117-vuotista historiaansa toukokuussa 2023. Puolueella on tänä aikana ollut 16 puoluejohtajaa, joista istuva puheenjohtaja on tehtävässä ensimmäinen nainen.

Puolueen valiokuntien osalta puoluehallitus on nimittänyt niiden jäsenet piireistä saatujen ilmoitusten perusteella, ja ilmoituksia on vastaanotettu avoimesti myös internetin kautta. Valiokuntien kokoukset ovat pääsääntöisesti avoimia, ja niihin on vapaa pääsy kaikille valiokuntien asioista kiinnostuneille puolueen jäsenille. Tietoa valiokuntien kokousajoista ja -paikoista löytyy puolueen tapahtumakalenterista netistä. Puolueen rekrytoinnissa ei sovelleta sukupuolikiintiöitä, vaan tehtävään valitaan sopivimmat hakijat.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii edelleen sen hyväksi, että

  • Suomesta tulee tasa-arvon edelläkävijämaa, jossa kaikilla on yhtäläinen osallistumismahdollisuus sukupuolesta riippumatta.

Aloite

Ruotsalainen kansanpuolue profiloi itsensä puolueohjelmassaan tasa-arvopuolueeksi, mikä näkyy muun muassa siinä, että puolue markkinoi mediassa tasa-arvoa yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan.

Tätä silmällä pitäen tuntuu oudolta, että puolueen henkilöstön sukupuolijakauma on tällä hetkellä 75 prosenttia naisia ja vain 25 prosenttia miehiä.

Esimerkkinä: puolueen tasa-arvovaliokunnassa on tällä hetkellä kymmenen naista ja kaksi miestä, ja puheenjohtajistossa kolme naista ja yksi mies. Lisäksi puolue on viimeisen kolmen vuoden aikana palkannut 15 uutta työntekijää, joista 80 prosenttia on ollut naisia.

Jos puolue ei puutu aktiivisesti asiaan ja yritä muuttaa tätä ilmeistä vääristymää, se joutuu ennen pitkää sen ongelman eteen, että niin nuoret miespuoliset tulevaisuuden lahjakkuudet kuin vanhemmat ja pidempään mukana olleet alkavat etsiä muita vaihtoehtoja.

Mitä RKP aikoo tehdä varmistaakseen oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman rekrytointipolitiikan jatkossa, jossa ei unohdeta nuoria miehiä?

Aloitteen päätösehdotus

Aloitteentekijä vaatii, että RKP henkilöstöä ja puolue-elimiä nimittäessään toimii puolueen tasa-arvoihanteiden mukaisesti.

Aloitteentekijä vaatii, että RKP selvittää pitäisikö puolueeseen perustaa miehille oma osasto miespuolisten jäsenten syrjinnän torjumiseksi puolueessa

Aloitteentekijä

Johan Ödde Berglund, SFP Pojo