Aloite 45 – Kuntien vastuu kiusaamista ennaltaehkäisevästä työstä

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii edelleen sen hyväksi, että

  • turvataan resurssit kaikenlaisen kiusaamisen torjuntaan
  • koulut, kunnat ja hyvinvointialueet puuttuvat varhaisessa vaiheessa kiusaamistapausten ilmaantuessa.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Kaikilla oppilailla, opiskelijoilla, opettajilla ja muulla henkilökunnalla tulee olla oikeus turvalliseen koulupäivään, joka ei sisällä kiusaamisesta. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus yhdenvertaiseen opetukseen turvallisessa oppimisympäristössä. Kiusaaminen on asia, joka on otettava vakavasti ja jota on vastustettava voimakkaasti. Pahimmassa tapauksessa kiusaaminen voi jättää elinikäisiä henkisiä ja jopa fyysisiä arpia. Kuten aloitteessa huomautetaan, kiusaamista voi esiintyä monella eri tavalla.

Kiusaamisen eri ilmiasujen vuoksi voi olla vaikeaa tarttua ongelmaan. Siksi on tärkeää, että kouluissa, kunnissa ja kodeissa on riittävästi resursseja ja menetelmiä käytettäväksi kiusaamisen ilmaantuessa. Kiusatun hyvinvointi ja se miten hän on kokenut tilanteen, on keskeistä kaikissa kiusaamistapauksissa.

Helmikuussa 2022 valtuusto hyväksyi lain (RP 127/2021), jonka tarkoituksena on tarjota tehokkaampia toimintatapoja koulukiusaamisen ja väkivallan sattuessa. Uuden lain mukaan toisen vaiheen opettajat ja rehtorit ovat velvollisia ilmoittamaan koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta sekä uhrin että epäillyn huoltajalle.

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2022 lain (HE 127/2021), jonka tarkoituksena on tarjota tehokkaampia toimintatapoja puuttua koulukiusaamiseen ja väkivaltaan. Uuden lain mukaan toisen asteen opettajat ja rehtorit ovat velvollisia ilmoittamaan koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta sekä uhrin että epäillyn huoltajalle.

Ruotsalaisen kansanpuolueen mielestä on tärkeää suunnata enemmän resursseja ennaltaehkäisevään työhön kaikenlaisen kiusaamisen torjumiseksi. Hyvinvointialueilla on tärkeää varmistaa kuraattoreiden ja koulupsykologien saatavuus, jotta niin kiusattu kuin kiusaajakin voivat hakea matalalla kynnyksellä apua. On tärkeää, että koulujen ja oppilashuollon välinen yhteys toimii ja että kouluissa on saatavilla oppilas- ja opiskelijahuoltoa.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii edelleen sen hyväksi, että

  • turvataan resurssit kaikenlaisen kiusaamisen torjuntaan
  • koulut, kunnat ja hyvinvointialueet puuttuvat varhaisessa vaiheessa kiusaamistapausten ilmaantuessa.

Aloite

Jopa 9 prosenttia kouluikäisistä lapsista kokee kiusaamista sekä fyysisesti että verkossa.

Kiusattu henkilö altistuu loukkaaville kommenteille, ulkopuolelle jäämiselle, haukkumiselle, salakuvaukselle ja kuvien levittämiselle sosiaalisessa mediassa. Henkilöä voidaan töniä, lyödä, ryöstää, jättää ulkopuolelle tai panetella.

Lapsilla on lain mukaan oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Meillä kaikilla aikuisilla on velvollisuus luoda turvallinen ympäristö lapsille ja lasten kehitykselle.

Kiusaaminen ei ole vain koulun ja perheen ongelma. Se on yhteiskunnallinen ilmiö ja siksi sitä tulisi tutkia ja torjua

Aloitteen päätösehdotus

Kunnat toimivat aktiivisesti kiusaamista vastaan ja puuttuvat riittävän varhaisessa vaiheessa vakavimpiin kiusaamisen muotoihin.

Aloitteentekijä

Elena Makarova

SFP i Östra Borgå