Aloite 8 – Veckjärventien perusparannus

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • se tekee jatkossakin kaikkensa, jotta Suomi voi ripeässä tahdissa lyhentää korjausvelkaansa myös vähemmän liikennöidyillä maanteillä.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Tieverkostomme kaipaa edelleen kipeästi perusparannusta ja kunnossapitoa. RKP on ollut ja on se puolue, joka on jo pitkään puhunut infrastruktuurimme ja ennen kaikkea tieverkon korjausvelasta. Hallitustyössä RKP on myös saanut rahoitusta korjausvelan lyhentämiseen ja perustienpidon rahoitus on kasvanut tällä hallituskaudella. Turvalliset tiet ovat elintärkeitä toimivalle arjelle, mutta myös yrityselämälle. Paras tapa tukea maan myönteistä talouskehitystä on varmistaa toimiva infrastruktuuri. Tieverkon ylläpito on yksi yhteiskunnan perustehtävistä. Suomen kaltaisessa maassa, jossa välimatkat ovat pitkät ja teollisuus on viennistä riippuvainen, hyvät tieyhteydet ovat yksi toimivan yhteiskunnan ja talouskasvun edellytyksistä. Puoluekokous ei ole kuitenkaan oikea foorumi ottaa kantaa yksittäisiin teihin, vaan päättää politiikasta yleisellä tasolla.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • se tekee jatkossakin kaikkensa, jotta Suomi voi ripeässä tahdissa lyhentää korjausvelkaansa myös vähemmän liikennöidyillä maanteillä.

Aloite

Veckjärventie (tie nro 1571) Porvoossa on erittäin kuoppainen, mäkinen ja mutkainen. 50 vuotta sitten, kun tie päällystettiin asfaltilla ensimmäisen kerran, pohjatyötä ei tehty perusteellisesti. Tämän vuoksi myöhemmin tehdyt asfalttipinnoitteet eivät kestä. Tie vaatisi kunnollisen peruskorjauksen ja uuden asfaltin.

Jos tielle tehdään perusparannus, tietä voitaisiin mahdollisesti samalla leventää.

Aloitteen päätösehdotus

Ehdotan, että:

  • Veckjärventielle suoritetaan perusparannus.

Aloitteentekijä

Lars-Johan Nyholm

SFP i Östra Borgå