fbpx

RKP on lähellä sinua

Svenska Folkpartiet är ett hundraårigt politiskt parti som har trettiotusen medlemmar i cirka hundrafemtio lokalavdelningar, har en organisation som består av förtroendevalda, medlemsföreningar och kansli. har kretsorganisationer i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten och medlemsföreningar i det övriga Finland. Har en ungdomsorganisation som heter Svensk Ungdom och en kvinnoorganisation som heter Svenska Kvinnoförbundet. Svenska Folkpartiet styrs av partidagen som sammankallas varje år och däremellan av partistyrelsen och dess arbetsutskott.