Suomen ruotsalainen kansanpuolueen eettinen menettelytapaohje

Hyväksytty puoluevaltuustossa 12.3.2020

 

Nämä menettelytapaohjeet ohjaavat RKP:n ehdokkaita, luottamushenkilöitä sekä henkilökuntaa heidän eettisissä, moraaleissa sekä käytännöllisissä päätöksissä.

Ehdokkaana, luottamushenkilönä tai henkilöstön jäsenenä edustat RKP:ta. Toimintaasi, käyttäytymistäsi sekä lausuntojasi tarkastellaan tästä näkökulmasta. RKP:n edustamiseen sisältyy täten henkilökohtaista vastuuta meille jokaiselle.

Keskinäinen kunnioitus on poliittisen työmme tunnus. Avoimuus, rehellisyys sekä tavoitettavuus ovat kaiken viestintämme perusta.

Puolueen edustajat:

• noudattavat RKP:n säännöstöä sekä kunnioittavat puolueohjelman sekä periaateohjelmien tavoitteita

• kantavat vastuuta RKP:n arvojen kehittämisestä sekä ylläpitämisestä

• huolehtivat äänestäjien luottamuksesta, sekä täyttävät puolueen antamien lupausten odotukset

• keskustelevat asioista toisia kunnioittaen

• eivät käytä hyökkääviä, pilkkaavia tai henkilökohtaisuuksiin viittaavia kommentteja

• eivät tavoittele henkilökohtaista etua

• kunnioittavat valtiovelvollisuutta sisäisissä asioissa

• ilmoittavat aina ajantasaiset yhteystietonsa ja toimivat oman nimensä alla, eivätkä toimi nimettömänä tai nimimerkillä

• ovat vastuussa verkkosivujensa, blogiensa ja sosiaalisen mediansa sisällöstä, sekä harkitsevat, kuinka käyttäytyminen eri mediakanavissa vaikuttavat itseensä tai puolueeseen.

Kaikissa puolueen tapahtumissa on nollatoleranssi koskien kaikkia eri häirinnän muotoja, mitä puolueen edustajien tulee kunnioittaa. Puolueen edustajat ovat myös velvollisia puuttumaan asiaan, mikäli he huomaavat häirintää esiintyvän.

Henkilölle, joka rikkoo puolueen eettisiä sääntöjä, voidaan puoluehallituksen toimesta

kieltää pääsy puolueen tapahtumiin.

Jos puolueen edustaja joutuu vaikeaan tilanteeseen, joka voi johtaa negatiiviseen julkisuuteen, on hänellä velvollisuus ilmoittaa tästä puolueen johdolle.

Henkilöä, jota epäillään tai syytetään rikoksesta, kehotetaan jättämään luottamustehtävänsä väliaikaisesti. Rikoksen luonne voi vaikuttaa tilanteen arviointiin. Mikäli ehdokas tai luottamushenkilö saa tuomion rikoksesta, joka tulkitaan vakavaksi, häntä kehotetaan luopumaan ehdokkuudesta sekä kaikista luottamustehtävistä.