Eettinen menettelytapaohje

Suomen ruotsalainen kansanpuolueen eettinen menettelytapaohje

Hyväksytty puoluevaltuustossa 12.3.2020

Nämä menettelytapaohjeet ohjaavat RKP:n ehdokkaita, luottamushenkilöitä sekä henkilökuntaa heidän eettisissä, moraaleissa sekä käytännöllisissä päätöksissä.

Ehdokkaana, luottamushenkilönä tai henkilöstön jäsenenä edustat RKP:ta. Toimintaasi, käyttäytymistäsi sekä lausuntojasi tarkastellaan tästä näkökulmasta. RKP:n edustamiseen sisältyy täten henkilökohtaista vastuuta meille jokaiselle.

Keskinäinen kunnioitus on poliittisen työmme tunnus. Avoimuus, rehellisyys sekä tavoitettavuus ovat kaiken viestintämme perusta.

Puolueen edustajat:

 • noudattavat RKP:n säännöstöä sekä kunnioittavat puolueohjelman sekä periaateohjelmien tavoitteita
 • kantavat vastuuta RKP:n arvojen kehittämisestä sekä ylläpitämisestä
 • huolehtivat äänestäjien luottamuksesta, sekä täyttävät puolueen antamien lupausten odotukset
 • keskustelevat asioista toisia kunnioittaen
 • eivät käytä hyökkääviä, pilkkaavia tai henkilökohtaisuuksiin viittaavia kommentteja
 • eivät tavoittele henkilökohtaista etua
 • kunnioittavat valtiovelvollisuutta sisäisissä asioissa
 • ilmoittavat aina ajantasaiset yhteystietonsa ja toimivat oman nimensä alla, eivätkä toimi nimettömänä tai nimimerkillä
 • ovat vastuussa verkkosivujensa, blogiensa ja sosiaalisen mediansa sisällöstä, sekä harkitsevat, kuinka käyttäytyminen eri mediakanavissa vaikuttavat itseensä tai puolueeseen.

Kaikissa puolueen tapahtumissa on nollatoleranssi koskien kaikkia eri häirinnän muotoja, mitä puolueen edustajien tulee kunnioittaa. Puolueen edustajat ovat myös velvollisia puuttumaan asiaan, mikäli he huomaavat häirintää esiintyvän.

Henkilölle, joka rikkoo puolueen eettisiä sääntöjä, voidaan puoluehallituksen toimesta kieltää pääsy puolueen tapahtumiin.

Jos puolueen edustaja joutuu vaikeaan tilanteeseen, joka voi johtaa negatiiviseen julkisuuteen, on hänellä velvollisuus ilmoittaa tästä puolueen johdolle.

Henkilöä, jota epäillään tai syytetään rikoksesta, kehotetaan jättämään luottamustehtävänsä väliaikaisesti. Rikoksen luonne voi vaikuttaa tilanteen arviointiin. Mikäli ehdokas tai luottamushenkilö saa tuomion rikoksesta, joka tulkitaan vakavaksi, häntä kehotetaan luopumaan ehdokkuudesta sekä kaikista luottamustehtävistä.

 

Häirintäilmoitus

 

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen eettinen menettelytapaohje puolueen tapahtumissa

Nämä menettelytapaohjeet ohjaavat kaikkia RKP:n tapahtumien osallistujia eettisissä, moraalisissa sekä käytännöllisissä päätöksissä.

Poliittiseen työhön kuuluu molemminpuolinen kunnioitus. Viestintämme perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen sekä saavutettavuuteen. Näitä menettelytapaohjeita kunnioitetaan kaikissa puolueen järjestämissä tapahtumissa, mutta niitä noudetaan myös koko puolueen toiminnassa.

Puolueen tapahtumien osallistujat:

 • keskustelevat asioista toisia kunnioittaen
 • kohtelevat kaikkia tasapuolisesti
 • eivät käytä hyökkääviä, pilkkaavia tai henkilökohtaisuuksiin viittaavia kommentteja
 • eivät tavoittele henkilökohtaista etua
 • eivät puhu tavalla, joka voi olla harhaanjohtavaa tai aiheuttaa vahinkoa
 • kunnioittavat vaitiolovelvollisuutta sisäisissä asioissa
 • ilmoittavat aina ajantasaiset yhteystietonsa ja esiintyvät omalla nimellään, ei nimettömänä tai nimimerkillä
 • ovat vastuussa verkkosivujensa, blogiensa ja sosiaalisten mediakanaviensa sisällöstä, sekä harkitsevat, kuinka käyttäytyminen eri mediakanavissa vaikuttaa itseensä ja puolueeseen.

Kaikissa puolueen tapahtumissa on nollatoleranssi koskien kaikkia eri häirinnän muotoja, mitä tapahtumien osallistujien tulee kunnioittaa. Puolueen tapahtumien osallistujana sinulla on myös velvollisuus puuttumaan asiaan, mikäli huomaat häirintää esiintyvän.
Suurempiin tapahtumiin valitaan erikseen häirintäyhdyshenkilöt, muissa tilanteissa voit olla yhteydessä puolueen häirintäyhteyshenkilöihin Christoffer Hällforsiin tai Annica Tallqvistiin.

Henkilöltä, joka rikkoo puolueen eettisiä sääntöjä, voidaan puoluehallituksen toimesta kieltää pääsy puolueen tapahtumiin. Näitä menettelytapaohjeita päivitetään jatkuvasti, ja tapahtumien osallistujana sinulla on vastuu noudattaa nykyisiä ohjeita.

Puolueen eettiset ohjeet on tarkoitettu ohjenuoraksi, joka osoittaa mikä puolueen eettinen linja on. Epäselvissä tapauksissa osallistujia kehotetaan aina ottamaan yhteyttä puolueorganisaatioon. Ohjeet eivät missään tapauksessa korvaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta käytetään tukena ja täydennyksenä tilanteissa, joissa lainsäädännössä ei määritellä selkeästi käyttäytymisen säännöistä.

 

Häirintäilmoitus