Hanna Seppä

Pääsihteeri. Vastaa eduskuntaryhmän yleisestä poliittisesta valmistelutyöstä.

09 432 3253
hanna.seppa@eduskunta.fi