Adlercreutz: Ruotsalainen eduskuntaryhmä on muodostanut kantansa esitykseen rajalaista

Olemme eduskuntaryhmänä päätyneet tukemaan rajalakia.

Rajalaki on vastaus poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa Suomea haastetaan uudella ja ennennäkemättömällä tavalla. Siksi enemmistö ryhmästämme on päätynyt tukemaan sitä huomenna perjantaina 12.7.2024 järjestettävässä äänestyksessä. 

Tuemme presidentin ja pääministerin kantaa. 

Tunnistamme, että lakiesitys on ongelmallinen niistä syistä, joita on julkisuudessa nostettu esille. Se haastaa meidän kansallista lainsäädäntöämme ja kansainvälisiä sopimuksia. Se on mahdollisesti ongelmallinen myös EU-lainsäädännön näkökulmasta.

Euroopassa on sota, ja Venäjä käyttää monia vaikuttamisen keinoja, joista osa kohdistuu erityisesti Euroopan itärajan valtioihin. Mekin olemme Suomessa saaneet tästä osamme. 

Venäjän häikäilemättömän ja arvaamattoman käytöksen seurauksena itärajamme on tällä hetkellä suljettu. Rajasulun jatkaminen on ihmisoikeusnäkökulmasta huonoin vaihtoehto. Siksikin tilanteelle on löydettävä ratkaisu. 

Nyt äänestykseen tuleva lakiesitys on tilapäinen ratkaisu, joka raukeaa vuoden kuluttua. Toivomme luonnollisesti, ettei sitä ole tarvetta soveltaa käytäntöön. Ryhmänä korostamme, että kynnys lain käyttöön ottamiselle tulee olla hyvin korkea. Meillä on työkalupakissamme ja normaalin lainsäädännön puitteissa muitakin keinoja ja kuten lakiesityksessä todetaan, ne tulee ottaa ensin käyttöön.

Puolueemme puheenjohtajana edellytän, että hallituksemme vaatii EU:lta sellaisen prosessin aloittamista, jonka tavoitteena on mahdollisimman nopeassa aikataulussa löytää kaikkia Venäjän vastaisia rajoja koskeva hybridivaikuttamisen huomioiva lainsäädäntö. EU:n yhtenäisyyden varmistamiseksi tarvitsemme yleiseurooppalaisia ratkaisuja.

Oikeus hakea turvapaikkaa on keskeisen tärkeä, ja siksi meidän on torjuttava toimia, joilla tätä oikeutta valjastetaan hybridivaikuttamisen välineeksi. Tunnistamalla asioiden todellisen laidan voimme vähentää painetta kyseenalaistaa koko olemassa olevaa kansainvälistä sopimuskehikkoa. 

Aivan koko eduskuntaryhmämme ei tule äänestämään tämän lain puolesta. Toivon, että julkisessa keskustelussa myös eriäviä mielipiteitä kunnioitetaan. Kanta tähän lakiesitykseen ei ole, eikä se saa olla, isänmaallisuuden mittari.

Anders Adlercreutz
RKP:n puheenjohtaja

Anders Adlercreutz uudeksi opetusministeriksi

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anders Adlercreutz nimitettiin tänään uudeksi opetusministeriksi Anna-Maja Henrikssonin jälkeen. Adlercreutz vastaa myös pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyvistä asioista.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutzin valtiosihteeri ja erityisavustajat nimitetty

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz on kutsunut erityisavustajikseen Crista Grönroosin, Andreas Elfvingin, Laura Ollilan, Lisa Palmin ja Anita Westerholmin. Opetusministerin valtiosihteerinä jatkaa Mikaela Nylander.

Lue seuraava artikkeli