Anna-Maja Henriksson till Juha Sipilä: Det är inte för sent

En av regeringens märkliga nyheter var att vi nu har en kombinerad arbets- och justitieministerportfölj

– En av regeringen Sipiläs märkliga nyheter var att vi nu i Finland har en kombinerad arbets- och justitieministerportfölj, sade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson då hon öppnade den allmänpoliska debatten på SFP:s partidag i Pedersöre på lördagen.

– Samtidigt som en av spjutspetsarna i regeringen Sipiläs program är att öka sysselsättningen och förnya arbetsmarknaden, väljer statsminister Sipilä alltså att fördubbla den ansvarige ministerns ansvarsområde. Det är knappast bara jag som anser att detta låter som en omöjlig ekvation. Henriksson vill därför skicka en hälsning till statsminister Sipilä.

– Ännu är det inte för sent att ompröva beslutet om ministrarnas ansvarsområden eller antalet ministar. Ni valde ju redan att utöka statssekreterarna från tre till fyra. En klok karl kan ändra sig, som det så vackert heter. Hon anser att det inte heller är för sent att korrigera det faktum att nationalspråksstrategin har försummats i regeringsprogrammet.

– En klok regering tar lyra på allt det som gjorts inom ramen för nationalspråksstrategin. Arbetet med strategin behöver få en fortsättning, säger Henriksson.

Henrikssons tal finns i sin helhet här

Flera intresserade av partiledningen

Nu har redan fem personer meddelat att de vill bli vice ordförande för SFP. Endast tre kan väljas.

Lue edellinen artikkeli

Haglund: Jättäkää lapset rauhaan

- Pääsääntö tulisi olla, että säästöt kohdistuvat aikuisiin eikä lapsiin, sanoi Haglund puoluekokouksen puheessaan.

Lue seuraava artikkeli