Arbetsro behövs för grundlig behandling

Reformen av underrättelselagarna behövs, säger gruppordförande Thomas Blomqvist som efterlyser en sansad diskussion. Riksdagen inledde på tisdagen debatten om det stora lagpaketet.

– Utskotten har nu ett stort arbete framför sig. Vårt ansvar är att ge dem arbetsro. I sinom tid efter experthöranden kommer vi att ta ställning till reformens innehåll och behandlingsordning, säger Blomqvist.

I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande konstaterade han att bland annat terrorhoten och cybersäkerheten kräver en reform av underrättelselagarna. Samtidigt finns det skäl att komma ihåg att behovet av skydd inte enbart begränsar sig till samhälleliga strukturer.

– Grundlagen ger ett starkt skydd för finländarnas privatliv. Vi måste därför mycket noggrant söka balans mellan effektiv övervakning och skydd för privatlivet. Vi får inte heller glömma att olika människor uppfattar hotbilder på mycket olika sätt. Personer med dubbelt medborgarskap, olika minoriteter och personer som fått asyl tänker säkert på hur dessa lagar kommer att påverka dem.

– Syftet med lagarna bör vara att öka säkerhetskänslan hos alla i detta land, inte att försvaga den. Det Finland jag känner är ett land där medborgarna litar på myndigheterna och så ska det vara också i framtiden, säger Blomqvist.

Henriksson: Turkiselinkeino on tärkeä työllisyyden ja viennin kannalta

Suomen turkistarhauksesta on tullut maailman paras panostamalla eläinten hyvinvointiin, laatuun, jäljitettävyyteen ja sertifiointiin.

Lue edellinen artikkeli

Laura Ollila uusin vahvistus Anna-Maja Henrikssonin tiimissä

VTM Laura Ollila on Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajan, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin uusi vahvistus.

Lue seuraava artikkeli