Politiikka A-Ö: Terrorismi

Tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta myös Euroopassa voimme puolustautua itsemurha- ja muita terroristihyökkäytksiä vastaan sekä torjua kriisejä. Jotta tällaisten uhkien torjuminen olisi mahdollista, täytyy laajentaa ja syventää vakaiden ja demokraattisten maiden yhteistyötä. Tuemme viranomaisten rajoja ylittävää yhteistyötä erimerkiksi terrorismin torjunnassa.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »