Politiikka A-Ö: Terrorismi

Tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta myös Euroopassa voimme puolustautua itsemurha- ja muita terroristihyökkäytksiä vastaan sekä torjua kriisejä. Jotta tällaisten uhkien torjuminen olisi mahdollista, täytyy laajentaa ja syventää vakaiden ja demokraattisten maiden yhteistyötä. Tuemme viranomaisten rajoja ylittävää yhteistyötä erimerkiksi terrorismin torjunnassa.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Bergqvist: Selkeämpi terrorismilaki on nyt hyväksytty

Eduskunta on tällä viikolla hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan terrorismirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä muutetaan ja täydennetään. Kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (Rkp) on tyytyväinen rikoslain päivitykseen.