Åsa Gustafsson ny specialmedarbetare

Åsa Gustafsson blir ny specialmedarbetare på försvarsministeriet.

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund har kallat Gustafsson till specialmedarbetare med början 28 april. Gustafsson är socionom till utbildningen och arbetar inom barnskyddet i Åbo. Gustafsson (f. 1974) kommer från St Karins där hon är medlem i stadsfullmäktige och -styrelse. Gustafsson är också SFP:s vice ordförande.

Nordisk skola till Helsingfors

Utbildningsnämnden gav på sitt möte på tisdag ett positivt utlåtande till initiativet om att starta en Nordisk skola i Helsingfors.

Lue edellinen artikkeli

Fusionsdiskussioner inom fria bildningen

Nylander: Rätt tidpunkt för fusionsdiskussioner inom fria bildningen

Lue seuraava artikkeli