Fusionsdiskussioner inom fria bildningen

Nylander: Rätt tidpunkt för fusionsdiskussioner inom fria bildningen

– Utredningen om att fusionera Axxell, VNF och Borgå folkakademi kommer mycket lägligt med tanke på statens planer på större och färre upprätthållare inom den fria bildningen, säger riksdagsledamot och medlem i riksdagens kulturutskott Mikaela Nylander. Dessutom riktas statens nedskärningar också mot den fria bildningen.

– Utredningen ger en bra grund för fortsatta diskussioner och mera detaljerad planering innan själva besluten ska fattas. Många öppna frågor återstår ännu, men hoppeligen inser ägarna till nyss nämnda enheter inom fria bildningen att tidpunkten att gå vidare med sikte på en fusion är just nu, påpekar Nylander.

– Ägarna har nu en möjlighet att bilda en stark finlandssvensk aktör som kan erbjuda fri bildning i alla regioner. Den fria bildningen skapar ett bildningsmässigt och kulturellt mervärde på svenska för många befolkningsgrupper ingen annan fångar upp, påminner Nylander som nu vill se en fördomsfri och målinriktad diskussion i ärendet i alla berörda regioner.

Åsa Gustafsson ny specialmedarbetare

Åsa Gustafsson blir ny specialmedarbetare på försvarsministeriet.

Lue edellinen artikkeli

Dags för fri öppethållning

Reglerna för butikernas öppethållningstider har uppmjukats stegvis och nu kunde ytterligare ett steg tas i den riktningen.

Lue seuraava artikkeli