Äventyra inte Västra Nylands tingsrätt

Loppet är inte förlorat, säger Thomas Blomqvist

I tisdags offentliggjordes tjänstemannautredningen om utvecklandet av landets nätverk av tingsrätter. I rapporten ingår två alternativa förslag för hur man genom att slå samman tingsrätter kan minska deras antal till antingen 14 eller 17 st, från nuvarande 27 st. Båda förslagen innebär att Västra Nylands tingsrätt slås ihop med Esbo tingsrätt.

– Förslaget skulle märkbart försvaga Raseborgs tingsrätt och är därför oacceptabelt, då tingsrättens administrativa kanslifunktioner flyttas från orten i båda modellerna, säger Blomqvist. Raseborg skulle i båda förslagen få behålla sin tingssal och man skulle därför också kunna hålla rättegångar i Ekenäs. Enligt Blomqvist är det ändå fråga om ytterligare en olycklig prioritering som skulle leda till försvagade språkliga rättigheter, något som är verkligt problematiskt då det gäller rättsskydd.

– Esbo tingsrätt är till övervägande del en finskspråkig myndighet. Jag tvivlar på att svenskan verkligen hålls levande inom det västnyländska rättsväsendet om planerna blev verklighet, säger Blomqvist. Enligt Blomqvist bör man nu arbeta för att förhindra att planerna framskrider och blir verklighet.

– Loppet är inte förlorat ännu. Rapporten har ingen politisk uppbackning och justitieminister Anna-Maja Henriksson har tagit avstånd från rapporten, avslutar Blomqvist.

SFP i Helsingfors riksdagsvalsprogram

SFP representerar en liberal världssyn som balanserar individuell frihet med social rättvisa.

Lue edellinen artikkeli

Kandidatnomineringen och väljarundersökningarna lovar gott inför valet

SFP:s starka nominering av riksdagsvalskandidater och dagens goda siffror i YLE:s väljarundersökning lovar gott då vi nu har drygt fyra veckor kvar till valet, säger SFP:s partisekreterare Johan Johansson.

Lue seuraava artikkeli