Behandling av summariska ärenden i tingsrätter som kan svenska

Mats Löfström vill att summariska ärenden också framöver behandlas på Åland och i Egentliga Finlands tingsrätt.

Riksdagen inledde idag behandlingen av regeringens förslag till centralisering av summariska ärenden vid tingsrätterna. Summariska ärenden är så kallade ostridiga fordringsmål, exempelvis inkassoärenden, som behandlas skriftligen av domare i tingsrätterna utan att det krävs en rättegång. Regeringen föreslår att behandlingen av dessa ska centraliseras till ett mindre antal tingsrätter och att man samtidigt utvecklar möjligheten att lämna in handlingar digitalt.

En arbetsgrupp, tillsatt av Justitieministeriet, föreslog inför beredningen av lagförslaget bl.a. att de summariska ärendena skulle flyttas bort från Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo till Egentliga Tavastlands tingsrätt i Tavastehus, något som hade varit mycket problematiskt för den svenskspråkiga handläggningen. Regeringen följde dock inte arbetsgruppens förslag. I stället ska summariska ärenden också framledes behandlas av tingsrätterna i såväl Egentliga Finland, Åland som Österbotten.

–  Det är mycket bra att regeringen lyssnat på de farhågor vi lyft fram i riksdagen och nu inte föreslår att verksamheten flyttas bort från tingsrätter på orter med svenskspråkig befolkning, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande.

– Centraliseringar skapar alltid utmaningar och kräver att man hela tiden också funderar hur servicen på svenska ska fungera också i praktiken. Tingsrätten i Åbo är en fungerande tvåspråkig tingsrätt, medan tingsrätten i Tavastehus enbart haft finska som förvaltningsspråk. Om man hade följt arbetsgruppens rekommendationer hade det riskerat att försämra servicen för svenskspråkiga i Åboland, vilket är mycket allvarligt. Därför är jag tacksam för att regeringen nu föreslår att tingsrätten i Åbo får ha kvar dessa ärenden, säger Mats Löfström.

I ett tidigt beredningsskede fanns också uppgifter om att de summariska ärendena vid Ålands tingsrätt skulle föreslås koncentreras till Tavastehus, något arbetsgruppen slutligen aldrig föreslog.

– Det är viktigt att betona att Ålands tingsrätt är en liten enhet och att de summariska ärendena är mycket viktiga för helhetsvolymen av ärenden i tingsrätten. Det här har jag betonat för både justitieminister Antti Häkkänen och förra justitieministern Jari Lindström.

Propositionen kommer att behandlas i riksdagens lagutskott i vår, med utlåtande från grundlagsutskottet.

Ihmisten lähettäminen turvattomiin maihin on lopetettava

Suomi ei voi vuonna 2018 olla maa, joka lähettää ihmisiä takaisin maihin joissa he ovat vaarassa tulla murhatuiksi, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Suomi ei voi sulkea korvansa UNHCR:lle

On aika havahtua siihen, että tarvitaan pakolaispolitiikan suunnanmuutos. Kyse on ihmishengistä,

Lue seuraava artikkeli