Bergqvist: Meidän on sopeuduttava uuteen todellisuuteen!

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) totesi tiistaina etänä pidetyssä kenttätapaamisessa, ettei arkielämä koskaan palaa siihen, mikä se oli ennen koronakriisiä.

Nyt kehittämämme säännöt ja lähestymistavat tulevat jatkossakin muodostamaan ja kuvaamaan uutta arkipäiväämme. Emme saa vain odottaa, että kaikki ”muuttuu normaaliksi taas”. Sitä ei tule tapahtumaan, Bergqvist sanoo.

Bergqvist haluaa nähdä rakentavaa keskustelua haasteista, jotka nykyinen kriisi epäilemättä tuo mukanaan muun muassa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin, talouden jälleenrakentamisen ja kunnan tulevien tehtävien suhteen. Bergqvist haluaa kuitenkin huomauttaa, että meidän on samalla kehitettävä edelleen uuden arjen tarjoamat mahdollisuudet.

Vain muutamissa viikoissa otettu digiloikka osoittaa, että yhteiskuntamme on mahdollista muuttaa. Tämän kehityksen on jatkuttava. Meidän on paremmin osattava käyttää digitaalisia apuvälineitä palvelutoiminnassamme ja paremmin pystyttävä näkemään digitalisuus uutena normaalina. Lyhyesti sanottuna, meidän on sopeuduttava uuteen todellisuuteen, Bergqvist toteaa.

Torvalds: Suomen olosuhteet on huomioitava vihreissä strategioissa

EU:n uudet elintarvikkeita- ja biodiversiteettiä koskevat strategiat ovat kunnianhimoisia ja tärkeä osa vihreää kehitystä- molempien strategioiden on kuitenkin otettava huomioon Suomen olosuhteet. Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew).

Lue edellinen artikkeli

Talousvaliokunnan jäsen Joakim Strand: ”Hyvä kokonaisuus ravintoloiden tukemiseksi”

Ravitsemisliiketoimintaa on rajoitettu voimakkaasti lainsäädännöllä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljettiin 4. huhtikuuta take-away myyntiä lukuun ottamatta. Eduskunta kuitenkin edellytti rajoitukset hyväksyessään, että hallitus valmistelee ravintola-alalle tukimallin, jolla kompensoidaan kohtuullisia kustannuksia ja lievennetään rajoitusten vaikutuksia.

Lue seuraava artikkeli