Bergqvist: Osallistaminen on ratkaisevan tärkeää onnistuneen kotouttamisen kannalta

Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti osallistamisen ja yhteistyön tärkeyttä onnistuneen kotouttamisen kannalta.

– Kotoutumista edistävä työ ei ole pelkästään viranomaisten asia, vaan siinä on kyse myös lähiyhteisön laajasta yhteistyöstä. Onnistuneen kotoutumisen kannalta ratkaisevaa on, että yksilö tuntisi itsensä osalliseksi yhteiskunnasta oppimalla yhtä maan kielistä, löytämällä työtä, ystäviä ja harrastuksia, Bergqvist sanoo.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää selontekoa tervetulleena, kuin myös ehdotusta panostaa entistä tehokkaammin kotoutumiseen jo alkuvaiheessa, kun ihminen on muuttanut Suomeen. Eduskuntaryhmä pitää hyvänä myös tavoitetta tunnistaa erityisiä kohderyhmiä. 

– Kotouttamisen tulee kannustaa ja auttaa yksilöä löytämään töitä. Muun muassa maahanmuuttajan taidoista tulisi tehdä nopeasti kartoitus ja yksilön osaamista ja vahvuuksia tulisi hyödyntää huomattavasti paremmin kuin mitä tällä hetkellä tehdään, Bergqvist sanoo. 

– Uusia toimintatapoja tarvitaan myös maahanmuuttajanaisten tukemiseksi. Liian monet naiset ovat tällä hetkellä työelämän ulkopuolella eivätkä pääse osaksi suomalaista yhteiskuntaa, Bergqvist sanoo.

Eva Biaudet: Selkeä tiekartta tarvitaan kehityspolitiikassa

– On päätetty selkeistä päivämääristä hallituksen työllistämispaketin suhteen ja myös ilmastotoimenpiteissä on selkeä aikataulu. Aivan samalla tavalla meidän täytyy päättää virstanpylväistä myös kehitysyhteistyön osalta.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds unionin tila -puheesta: Kehu on hyvästä, omakehu ei

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew) suhtautuu kriittisesti omahyväiseen tyyliin, jolla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui vuotuisessa unionin tila -puheessaan eilen.

Lue seuraava artikkeli