Torvalds unionin tila -puheesta: Kehu on hyvästä, omakehu ei

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew) suhtautuu kriittisesti omahyväiseen tyyliin, jolla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui vuotuisessa unionin tila -puheessaan eilen.

– Puhe antoi ymmärtää, että EU olisi onnistunut kaikessa koko ajan. Näin ei ole.

Torvalds haluaa varoittaa tavasta, jolla komission puheenjohtaja alleviivasi unionin roolia tulevaisuudessa.

– Olen von der Leyenin kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitsemme aktiivisen EU:n kaikissa niissä asioissa, jotka hän nosti esille puheessaan. Samalla on kuitenkin tärkeää varmistaa, että aktiivisesta EU:sta ei synny synonyymi hiipivälle vallan keskittämiselle komissiolle asioissa, jotka EU:n perussopimusten mukaan kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan, Torvalds korostaa.

Nils Torvalds jakaa kuitenkin arvostusta puheen optimismille ja sille, että puhe onnistui hyvin huomioimaan EU:n keskeisimmät onnistumiset ja haasteet. Hän yhtyy von der Leyenen näkemykseen, että EU:n johtava rooli esimerkiksi vihreän siirtymän ja maailmanlaajuisen pandemianvastaisen taistelun osalta on huomionarvoinen.

– Vastakkainasettelu ja hitaat päätöksentekoprosessit varastavat usein huomion EU-uutisoinnissa. Nyt on hyvä muistaa, että EU on itse asiassa onnistunut ottamaan globaalin suunnannäyttäjän aseman elintärkeissä kysymyksissä, Torvalds muistuttaa.

Koronakriisin ja vihreän siirtymän lisäksi komission puheenjohtaja von der Leyen nosti puheessaan esille muun muassa talouden elpymisen, oikeusvaltioperiaatteen sekä unionin yhteisen kriisi- ja uhkavalmiuden.

Bergqvist: Osallistaminen on ratkaisevan tärkeää onnistuneen kotouttamisen kannalta

Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti osallistamisen ja yhteistyön tärkeyttä onnistuneen kotouttamisen kannalta.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Perhevapaauudistus tukee tasa-arvoista vanhemmuutta

Hallitus on antanut esityksen perhevapaauudistuksesta eduskunnalle tänään. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist iloitsee esityksestä, joka on tärkeä askel perhevapaajärjestelmämme nykyaikaistamisessa.

Lue seuraava artikkeli