Bevara välfärdssamhället trots inbesparingar

”I granskningen av statsfinanserna ska vi noggrant kolla vilka offentliga utgifter som är motiverade”

– Ingrepp kan göras utan att vi äventyrar kärnan i välfärdssamhället, sade Carl Haglund vid Svenska folkpartiets partistyrelsemöte.Statens utgiftsökningar har varit påtagliga under det senaste decenniet. År 2004 låg statens utgifter på 34,5 miljarder (exklusive ränteskulder) för att tio år senare vara uppe i över 52 miljarder.– Frågan är om välfärdsstaten var så mycket sämre för tio år sedan, då statens utgifter var runt 18 miljarder lägre. En del av ökningen förklaras självfallet av inflationen och sysselsättningsläget men en betydande del handlar om att statens kostnader tillåtits växa, säger Carl Haglund och påminner om att statens utgiftsökning är femtio procent sedan 2004.Svenska folkpartiets partistyrelse utgår från att regeringen i ramrian i mars fattar beslut som bryter skuldsättningstrenden och skapar förutsättning för att ännu detta årtionde ha balans i statsfinanserna.

Tilläggsuppgifter:Partiordförande Carl Haglund, 050-521 7379Politisk sekreterare Magnus Öster, 050-557 2725

Stoppa blodbadet i Ukraina

SFP:s internationella utskott 19 februari: Vi måste göra allt vi kan för att stoppa blodbadet i Ukraina

Lue edellinen artikkeli

Marlén Timonen ehdolle EU-vaaleissa

Timonen haluaa nostaa esille nuorison tulevaisuuden EU:ssa

Lue seuraava artikkeli