Biaudet: Riksdagen stöder kvinnoorganisationerna

Finansutskottet föreslår tilläggsanslag till tre kvinnoorganisationer (Kvinnoorganisationernas centralförbund, Nytkis och Monika Naiset).

Den största av dem är takorganisationen Kvinnoorganisationernas centralförbund (KOC) med 58 medlemsorganisationer och tillsammans ca 400 000 medlemmar. Eva Biaudet, som är ordförande för KOC och initiativtagare till en budgetmotion för tilläggsfinansiering för kvinnoorganisationerna, är glad över det efterlängtade stödet över partigränserna. Anslaget ingick även i Sfp:s skuggbudget.

–          Under de senaste åren har det finansiella stödet för kvinnoorganisationerna systematiskt sjunkit och det långsiktiga jämställdhetsarbetet har verkat under trängda förhållanden, då arbetet för jämställdhet utmanats av bakåtsträvande populistiska krafter. Vi har under hela regeringsperioden målmedvetet arbetat för att stärka finansieringen för kvinnoorganisationerna. Därför är jag väldigt glad över att finansutskottet föreslår 450 000 euro åt kvinnoorganisationerna, säger riksdagsledamot och ordförande för Kvinnoorganisationernas centralförbund, Eva Biaudet.

–          Finland har internationellt ett gott anseende för våra framsteg gällande kvinnors ställning. Det är av yttersta vikt att denna utveckling varken stagnerar eller går bakåt. Utmaningarna är dock fortfarande många när det gäller politisk representation, löneskillnader mellan män och kvinnor och den obalanserade fördelningen av vårdansvaret av barn och familj. De höga siffrorna för våld mot kvinnor och unga flickor kräver också kraftigare insatser på flera områden. Starka kvinnoorganisationer behövs för att föra Finland framåt på jämställdhetens område. De höjda anslagen är ett erkännande av betydelsen av vårt arbete och en uppmaning att stärka jämställdhetsinsatserna, säger Eva Biaudet.

Bergqvist: Hoito ja kieli eivät saa tai voida asettaa vastakkain!


Ehdotus että Turunmaan sairaalasta tulisi aluesairaala TYKSn alla on ongelmallinen monesta näkökulmasta. Erittäin huolestuttavaa on varsinkin ajatus siitä, että voidaan asettaa ruotsinkielisten palveluiden saatavuus ja erityissairaanhoito vastakkain.

Lue edellinen artikkeli

Nylund iloitsee Viexpolle osoitetuista lisämäärärahoista


Kansanedustaja Mats Nylund (RKP) on tyytyväinen, että eduskunnan valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että pohjanmaalaiselle osuuskunta Viexpolle myönnetään 170 000 euron lisämääräraha.

Lue seuraava artikkeli