Blomqvist gläder sig åt SSAB:s beslut

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist gläder sig åt SSAB:s beslut att börja transportera stålprodukter via Hangö hamn.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (Sfp) gläder sig åt SSAB:s beslut att börja transportera stålprodukter via Hangö hamn. Detta innebär att de nuvarande arbetstillfällena i hamnen tryggas.

– Stålprodukterna, som fram till september transporterades via hamnen i Lappvik, kommer med tåg från Tavastehus till Hangö och skeppas därifrån vidare med fartyg ut i Europa. SSAB:s beslut visar att Hangö hamn fortsättningsvis är konkurrenskraftig, säger Blomqvist. 

Blomqvist framhåller att Hangö hamn har en stor ekonomisk betydelse för hela västra Nyland. För att utveckla och utöka transporterna till hamnen är det ytterst viktigt att Hangö-Hyvinge-tågbanan elektrifieras.

– Elektrifieringen av banan skulle stärka hamnens konkurrenskraft ytterligare och också annars gagna hela regionen, säger han.

Hangö-Hyvinge-banan, som hör till det allmäneuropeiska TEN-bannätet och har en viktig roll i den inhemska och utländska transportkedjan, är den enda betydande banan för godstrafik i södra Finland som inte ännu elektrifierats.

 

Christel Liljeström on valmis eduskuntaan

Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntasihteeri ja Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christel Liljeström on vahvistanut asettuvansa ehdolle vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Lue edellinen artikkeli

Saamelaisasioista vastaava ministeri Henriksson sai oman kummiporon

Keskiviikkona oikeusministeri Henriksson kertoi meneillään olevista ILO-sopimuksen ratifiointivalmisteluista kulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa järjestetyssä kaikille avoimessa tilaisuudessa.

Lue seuraava artikkeli