Blomqvist: Kuluttajien sähkötuki on kotitalouksille tärkeä

Thomas Blomqvist on ollut mukana ministerityöryhmässä, joka sopi kotitalouksien, joilla on ylisuuret sähkölaskut, tukien esityksestä. Ehdotus vaatii vielä joitain teknisiä säätöjä ja hienosäätöä, mutta se annetaan eduskunnalle jo ensi viikon alussa.

– Monet ovat täysin yllättäen ja itsestään riippumattomista syistä joutuneet kokemaan sähkölämmitteisen talonsa kustannusten nousevan pilviin. Oli tärkeää, että keksimme ratkaisun, joka auttaa ihmisiä, joilla on vaikeuksia, koska sähkölaskut ovat nousseet rajusti ja monilla jopa moninkertaistuneet, sanoo ministeri Thomas Blomqvist.

– Siitä vallitsee laaja poliittinen yksimielisyys, että tätä on välttämätöntä tehdä, jotta kotitaloudet voivat maksaa sähkölaskunsa ylipäätään tänä talvena. Tuen mahdollisimman oikeudenmukaisessa muodostumisessa oli monia haasteita, jotta voidaan varmistaa, että tuki sisältää edelleen energiansäästöön kannustavia elementtejä, jotta sähköntuotantomme kokonaisuutena on riittävää ja selviää talvesta keskeytyksettä, ministeri Blomqvist sanoo.

– Ehdotamme suoran sähkötuen lisäksi, että sähkönkuluttajat saisivat pidemmän maksuajan laskuihinsa. Tällä tasoitetaan kustannuksia kesälle, kun sähkölasku on pienempi. Tämä voi olla tärkeä osa kokonaisuutta, Thomas Blomqvist sanoo.

– Uusi suora sähkötuki vähennetään suoraan, ilman hakemusta, laskusta ja lasketaan marras-joulukuun kulutuksen perusteella. Se on lisäys aikaisempiin päätöksiin siitä, että sähkökustannuksista voi tehdä vähennyksen samalla tavalla kuin kotitalousvähennyksen tai vaihtoehtoisesti hakea tukea Kansaneläkelaitokselta. Nyt meillä on kokonaisuus, joka varmistaa, ettei kenellekään koidu liikaa ongelmia, kun talven sähkölaskut on maksettava muutaman kuukauden kuluessa, Thomas Blomqvist sanoo.

Rehn-Kivi: Vammaispalvelulaki otti tänään merkittävän askeleen eteenpäin

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintöluonnoksensa uudesta vammaispalvelulaista. Uudistuksella vahvistetaan subjektiivista oikeutta tukeen ja palveluihin henkilöille, joilla on jonkinlainen vamma. Lailla varmistetaan myös laajempi palveluvalikoima näille henkilöille.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Suuria ratainvestointeja on tarkasteltava kriittisesti

Kaikki suuret junahankkeet tulee käydä läpi ja ne on laitettava tärkeysjärjestykseen. On aivan selvää, ettei meillä ole varaa kaikkiin niihin, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Uusia junaratoja suunnitellaan pohjoiseen, luoteeseen ja itään. Meidän olisi nyt tärkeä tehtävä objektiivinen arviointi ja tehdä priorisointia.

Lue seuraava artikkeli