Blomqvist: Maakuntaa on kehittävä yhdenvertaisesti

Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkään vallinnut yksimielisyys tasapainoisen aluekehityksen tarpeellisuudesta. Nyt, maakuntauudistuksen alla, vaikuttaa siltä, että tasapainoisen aluekehityksen tarpeellisuutta kyseenalaistetaan.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän Thomas Blomqvistin mukaan tämä on ongelmallista niiden asukkaiden kannalta, jotka asuvat maakuntien suurien kaupunkien ulkopuolella.

– Maakuntien vastuulle siirretään paljon erilaisia palveluita. Maakunnan yhdenvertainen kehittäminen edellyttää, että maakunnan kaikki alueet ja molemmat kieliryhmät ovat edustettuja päätöksenteossa, sanoo Blomqvist.

Uudenmaan maakunta muodostaa maakuntavaaleissa yhden vaalipiirin.

– Alueellinen edustus maakunnan päätöksenteossa on uhattuna ja Uudellamaalla on selkeä demokratiavajeen riski. Se sen sijaan uhkaa maakunnan yhdenvertaista kehitystä ja saattaa johtaa palveluiden keskittämiseen, Blomqvist huomauttaa.

Hangon, Inkoon ja Raaseporin kuntien edustajia kokoontui torstaina Tammisaaressa keskustelemaan maakuntauudistuksen vaikutuksista, ja miten pienempienkin kuntien edustus ja edunvalvonta maakunnassa olisi turvattavissa jo valmisteluvaiheessa.

– On tärkeää, että Uudenmaan harvaan asutettujen alueiden asukkaat sekä ruotsinkielinen väestö ovat edustettuina jo nyt, uudistuksen valmisteluvaiheessa.

Henriksson undertecknade medborgarinitiativ för minoritetsspråk i Europa

Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som spI många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Uusi tietosuojalaki uhkaa piilottaa osan kulttuuriperinnöstä

Se tarkoittaa, että arkistojen, kirjastojen tai museoiden olisi käytännössä suljettava suuren osan julkisista kuva-arkistoistaan.

Lue seuraava artikkeli