Henriksson undertecknade medborgarinitiativ för minoritetsspråk i Europa

Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som spI många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.

Ett europeiskt medborgarinitiativ för att EU ska göra mer för språklig mångfald är på gång. Det krävs en miljon namnunderskrifter för att EU-kommissionen ska tvingas beakta initiativet.

− Jag fick i dag kännedom om medborgarinitiativet Minority Safepack Initiative. Det är ett utmärkt initiativ och jag har därför själv undertecknat det. Jag uppmanar också alla dem som vill dra en lans för de språkliga minoriteterna i Europa att göra det samma, säger Henriksson.

I Finland saknas inemot 9000 namnunderskrifter för att initiativet ska gå igenom. En elektronisk underskrift kan göras på http://www.minority-safepack.eu/ På europeisk nivå saknas det fortfarande drygt 50 000 underskrifter och tiden löper ut den 4 april.

− Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som språklig minoritet, fastän svenskan i Finland har en juridiskt stark ställning. I många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre, deras språk eller kultur kan vara hotad. Men också hos oss är till exempel samerna i en utsatt situation. Det känns bra att kunna bidra till att stärka språkminoriteternas ställning och lyfta fram vikten av språklig mångfald och kultur i Europa, säger Henriksson.

I medborgarinitiativet heter det: Vi uppmanar EU att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga minoriteter samt stärka den kulturella och språkliga mångfalden i unionen.

Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lag på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. För att medborgariniativet ska tas upp till behandling behövs en miljon underskrifter från EU-medborgare från minst sju av de 28 EU-länderna.

Henriksson: Suomen täytyy huolehtia pakolaisten oikeusturvasta

Epäilyksemme osoittautui valitettavasti aiheelliseksi, nyt se on mustaa valkoisella. Maahanmuuttovirasto on kiristänyt tulkintojaan ja käytäntöjään vuodesta 2015.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Maakuntaa on kehittävä yhdenvertaisesti

Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkään vallinnut yksimielisyys tasapainoisen aluekehityksen tarpeellisuudesta. Nyt, maakuntauudistuksen alla, vaikuttaa siltä, että tasapainoisen aluekehityksen tarpeellisuutta kyseenalaistetaan.

Lue seuraava artikkeli