Blomqvist: Omaisuudensuojaa ei saa heikentää

RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa 9. lokakuuta Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painotti omaisuudensuojan merkitystä ja ilmaisi huolensa siitä, että ymmärrys omaisuudensuojaa kohtaan tuntuu olevan vähenemässä.

– Viime aikoina on ollut havaittavissa merkkejä siitä, että ymmärrys omaisuudensuojaa ja yksityistä omaisuutta kohtaan on vähentynyt, niin kaavoitushankkeissa kuin julkisessa keskustelussakin. Olen hyvin huolestunut tästä kehityksestä, Blomqvist sanoo.  

– Moni tärkeä meneillään oleva lainsäädäntöhanke koskettaa tai sivuaa omaisuudensuojaa. Sellaisia ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ja luonnonsuojelulaki. On tärkeää, että näistä lakiluonnoksista keskusteltaessa voimme varjella omistusoikeutta ja perustella sen tärkeyttä. Myös kunnissa tehdään paljon päätöksiä, jotka koskettavat omistusoikeutta ja omaisuudensuojaa ja siksi on syytä olla aktiivinen myös paikallisella tasolla, Blomqvist sanoo. 

Blomqvist muistuttaa, että omaisuudensuoja on perusoikeus. 

– Omaisuudensuoja on turvattu perustuslaissa ja se kuuluu ihmisoikeuksiin. Omaisuudensuoja on tärkeä länsimaisen demokratian periaate ja edellytys taloudelliselle toiminnalle. Sitä on syytä turvata, Blomqvist sanoo.

Henriksson: Meidän on uudistettava yritysverotusta ja varmistettava koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuuden

Puheessaan puoluevaltuustolle RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson peräänkuulutti yritysverotuksen uudistusta uusien investointien edistämiseksi Suomessa.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Hyvä, että koululakkautusten todellisia vaikutuksia selvitetään

Suomen peruskouluista 55 prosenttia on lakkautettu viimeisten 30 vuoden aikana. Tämä kehitys huolestuttaa kansanedustajaa ja Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaa Sandra Bergqvistiä (RKP), koska lakkautukset kohdistuvat lähes kategorisesti maaseudun ja saariston kouluihin.

Lue seuraava artikkeli