Blomqvist: Perhevapaauudistus tukee tasa-arvoista vanhemmuutta

Hallitus on antanut esityksen perhevapaauudistuksesta eduskunnalle tänään. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist iloitsee esityksestä, joka on tärkeä askel perhevapaajärjestelmämme nykyaikaistamisessa.

– Uudistus tukee tasa-arvoista vanhemmuutta ja helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä, Blomqvist sanoo. Tämä on tervetullut askel kohti tasa-arvoista perhevapaajärjestelmää, joka paremmin vastaa nyky-yhteiskuntamme arvoja ja tarpeita.  

Esityksessä vanhempainpäiväraha uudistetaan siten, että lähtökohtana on päivärahan tasainen jakautuminen vanhempien kesken. Vanhempainrahaa maksetaan yhdestä lapsesta yhteensä 320 arkipäivää ja nämä jaetaan kahden vanhemman kesken tasan, niin että molemmille vanhemmille tulee yhtä paljon vanhempainrahapäiviä käytettäväksi. Omasta osuudestaan voidaan luovuttaa korkeintaan 63 arkipäivää. Myös erilaiset perhemuodot on otettu huomioon. Esityksessä kaikkia lapsia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta. 

– Perhevapaan tasaisemmalla jakautumisella pyritään kannustamaan isiä käyttämään enemmän vanhempainvapaita. Tällä hetkellä suomalaiset isät käyttävät vain kymmenesosan vanhempainpäivärahasta, joka on huomattavasti vähemmän kuin isät muissa pohjoismaissa. On jo korkea aika kuroa eroa kiinni. Tasa-arvoinen vanhemmuus edistää lapsen oikeuksia, isien mahdollisuutta osallistua perhe-elämään ja pitkällä tähtäimellä myös tasa-arvoa työelämässä, Blomqvist sanoo.

– Lakimuutokset edistävät tasa-arvoa, mutta on selvää, että on asioita, joita voimme vielä parantaa. Yhteiskunnassa ja työelämässä pitäisi tapahtua myös asennemuutosta, jotta voisimme puuttua näkymättömiin esteisiin ja syrjintään. Lapsen hoitamisen ja lapsen kanssa vietetyn ajan arvostaminen pitäisi nähdä koko yhteiskunnan etuna.

Torvalds unionin tila -puheesta: Kehu on hyvästä, omakehu ei

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew) suhtautuu kriittisesti omahyväiseen tyyliin, jolla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui vuotuisessa unionin tila -puheessaan eilen.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz peräänkuuluttaa tasa-arvoisia kutsuntoja

Eduskunnan keskustelussa puolustuspoliittisesta selonteosta Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz otti kantaa tasa-arvoisten kutsuntojen käyttöönoton puolesta.

Lue seuraava artikkeli