Blomqvist: Pohjoismainen integraatio jatkuu koronaepidemiasta huolimatta

– Pohjoismaista tulee maailman kestävin ja integroitunein alue, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Hän oli yhdessä muiden Pohjoismaiden yhteistyöministereiden kanssa vuonna 2019 laatimassa, pääministereiden myöhemmin hyväksymän, vision pohjoismaiselle yhteistyölle.

– Kesällä 2019 meillä ei ollut aavistustakaan edellä olevistamme haasteista, mutta tavoite on edelleen sama. Yhdessä olemme vahvempia ja tämä pätee myös koronapandemian torjunnassa ja sen seurausten jälkihoidossa. Yhdessä meidän on myös opittava tästä kriisistä ja kehitettävä yhteistä varautumistamme tulevien kriisien ja haasteiden varalta, sanoo Thomas Blomqvist puheessaan RKP:n puoluevaltuustolle.

– Joulukuussa ministerineuvoston sihteeristö teetti kyselytutkimuksen koskien tilannetta rajaseuduilla. Tulokset osoittavat valitettavasti lisääntyvää pessimismiä sekä heikompaa luottamasta Pohjoismaiden integraation tulevaisuuden osalta. Tutkimus kertoo myös ilmeisestä riskistä pitkäaikaisille seurauksille yhteistyön osalta. 

– Moni kohtaa suuria ongelmia, kun pohjoismaiset rajat yhtäkkiä ovat, ellei kokonaan suljettuja niin ainakin aikaisempaa huomattavan konkreettisemmat ja meidän on otettava vakavasti osoitettu riski vähenevästä uskosta tulevaisuuteen. Puheenjohtajakaudellamme Pohjoismaisessa Ministerineuvostossa eräs painopisteistämme on rajaesteiden purkaminen sekä yhteisten ponnistusten jatkaminen entistä syvemmän ja paremman pohjoismaisen yhteistyön puolesta, sanoo Thomas Blomqvist.

Sipoon RKP nimesi 10 uutta kuntavaaliehdokasta

Sipoon RKP:n paikallisosasto on nimennyt 10 uutta ehdokasta kevään kuntavaaleihin. Ensimmäiset 16 ehdokasta nimettiin syksyllä ja puolueen listalla on nyt 26 ehdokasta. Ehdokkaiden rekrytointi jatkuu vielä aktiivisesti. Sipoon RKP on nimennyt seuraavat kymmenen ehdokasta kuntavaaleihin: Albrecht Kenneth (sitoutumaton), Günsberg-Sandström Laura, Juselius Carola, Kankfelt Tim, Lindström Jonas, Nokelainen Ann-Christin, Poutanen Isak, Sarén Annika, Sundbäck Tom (sitoutumaton) ja Suomi Daniela. – Olen iloinen siitä, että RKP:n arvot ja politiikka kiinnostaa Sipoossa ja että voimme taas nimetä lisää ehdokkaita kuntavaaleihin. RKP tulee tekemään hyvän vaalituloksen ja RKP:n listalle mahtuu vielä mukaan ehdokkaita, jotka haluavat tehdä työtä Sipoon puolesta, jossa kaikilla on paikka. Meidän on tehtävä työtä joka päivä demokratian puolesta, ja tarvitsemme ihmisiä, jotka haluavat yhdessä rakentaa tulevaisuutemme, sanoo Clara Lindqvist, Sipoon RKP vaalikoordinaattori.

Lue edellinen artikkeli

Komissio ymmärtää Torvaldsin, Kataisen ja Pekkarisen huolet taksonomian riskeistä

Renew Europe ryhmän suomalaiset europarlamentaarikot Nils Torvalds (RKP), Elsi Katainen (kesk.) ja Mauri Pekkarinen (kesk.) ovat saaneet vastauksen avoimeen kirjeeseensä, jossa EU:n rahoitus- ja talousasioista vastaavia komissaareja Valdis Dombrovskista ja Mairead McGuinnessia muistutettiin EU:n kestävän rahoituksen kriteereihin, eli taksonomiaan liittyvistä riskeistä.

Lue seuraava artikkeli