Dags för fri öppethållning

Reglerna för butikernas öppethållningstider har uppmjukats stegvis och nu kunde ytterligare ett steg tas i den riktningen.

Påsken har bjudit oss finländare på välkommen avkoppling och ett avbrott i vardagen. Ledigheterna har sin givna plats som motvikt till den dagliga stressen och så ska det vara, säger Svenska folkpartiets partiordförande Carl Haglund. Samtidigt har den långa påskhelgen visat att människor av naturliga orsaker har behov att fylla på kylskåpet. Under påskhelgen löste man på sina håll detta genom att öppna affär i en tillfällig barack utanför butiken för att på så vis komma undan begränsningarna som utgår från butikens golvyta.

Det var nog inte så här lagstiftaren tänkte då man i tiden fattade beslut om nuvarande reglering där kvadratmetrar och lokalisering avgör när butiken får hålla öppet, konstaterar Haglund.

Reglerna för butikernas öppethållningstider har uppmjukats stegvis sedan 1960-talet och nu kunde ytterligare ett steg tas i den riktningen. I Sverige, Ryssland, och i de Baltiska länderna har man redan gått in för fria öppettider, frågan är varför Finland ska vara ett undantag i detta sammanhang? Det här frågade sig också SFP:s partidag för några år sedan som då tog ställning för mera flexibla öppethållningstider.

Händelserna under påsken visar att vi beslutsfattare har skäl att se över vad nuvarande praxis som leder till. Nuvarande restriktioner innefattande butikstyper, butiksstorlekar och geografisk belägenhet samt möjligheter att söka undantagstillstånd har skapat ett regelverk som känns otidsenligt och onödigt byråkratiskt konstaterar Haglund.

Dagens system med geografiska undantag skapar regional orättvisa som gör att handeln på sina håll förlorar välbehövliga intäkter då kundströmmar, ofta turister, möts av stängda dörrar när de vill göra uppköp. Affärs- och servicesektorn bär ett betydande ansvar för sysselsättningen i Finland, och dagens Finland har inte råd med reglering som hämmar tillväxt och sysselsättning. Tvärtom kunde en liberalare sysselsättningspolitik medverka till skapandet av fler jobb, påpekar Haglund.

Bedömningen om när det är ändamålsenligt att hålla öppet borde kunna göras av de som bedriver affärsverksamheten och därigenom avgöras från fall till fall, avslutar Haglund. Haglund talade vid Kust-Österbottens företagares framtidsseminarium som arrangerades i Vasa på fredagen.

Fusionsdiskussioner inom fria bildningen

Nylander: Rätt tidpunkt för fusionsdiskussioner inom fria bildningen

Lue edellinen artikkeli

Ida Schauman SU:n uusi puheenjohtaja

Anna-Kajsa Blomqvist ja Benjamin Ellenberg varapuheenjohtajiksi

Lue seuraava artikkeli