De Gröna, SFP och Vänsterförbundet utmanar sina medlemmar

Också ett litet stöd till de hjälporganisationer som fungerar på fältet i Syrien gör en konkret skillnad i de drabbades liv, säger partisekreterarna.

Finlands Fredsförbund utmanade i början av oktober de finländska politiska partierna att ge sitt stöd åt den humanitära hjälpverksamheten i Syrien. De Gröna, Svenska folkpartiet i Finland samt Vänsterförbundet välkomnar utmaningen och antar den genom att skänka ett bidrag åt organisationerna Kyrkans Utlandshjälp, Rädda Barnen, Finlands Röda Kors, Unicef samt World Vision.

Partierna uppmanar också sina medlemmar och väljarkårer att i sin tur uppmärksamma situationen i Syrien genom att skänka sitt stöd åt de humanitära hjälporganisationer som arbetar på området.

 

– Också ett litet stöd till de hjälporganisationer som fungerar på fältet i Syrien gör en konkret skillnad i de drabbades liv. Vi vill uppmana våra medlemmar att bidra till det viktiga arbetet organisationerna utför, säger partisekreterarna Guseff, Leppänen och Miettinen.

Yksinhuoltajia ei saa rangaista

Suurin osa toimeentulotukea saavista perheistä on yksinhuoltajaperheitä. Nykyisen toimeentulotukilainsäädäntömme mukaan lapsilisä huomioidaan kokonaisuudessaan toimeentulotuen suuruutta määritettäessä.

Lue edellinen artikkeli

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

Helsingfors bör utreda möjligheten att bli en av städerna som deltar i ICORN:s nätverk som erbjuder fristad för förföljda journalister, författare och artister.

Lue seuraava artikkeli