Det är EU:s skyldighet att reagera på Polen

Riksdagsledamot Mats Löfström påminner utrikesminister Soini om att EU:s medlemskriterier gäller också efter att ett land har blivit medlem.

Utrikesminister Timo Soini ifrågasätter EU-kommissionens beslut att reagera på Polens inskränkning i rättstaten och medias frihet.

– Att reagera på händelserna i Polen, där rättstaten nu nagelfars, är inte bara en möjlighet, det är en skyldighet. Vi talar om grundläggande rättigheter som domstolsväsendets oavhängighet och pressfriheten som nu inskränks av regeringen i Polen. EU och omvärlden kan inte vara statister då sådant sker eftersom vi i Europas historia har sett vad det kan leda till, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Varje EU-land måste uppfylla Köpenhamnskriterierna för att kunna bli medlem av EU. Det första av de tre kriterierna är att landet måste ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.

– EU:s medlemskriterier måste gälla också efter att länder har blivit EU-medlemmar, annars är ju kriterierna helt meningslösa. EU-kommissionen har i egenskap av sin roll som beskyddare av EU:s grundfördrag en skyldighet att ingripa i frågan. Kommissionen borde ha gjort det också med Ungern och bör med samma motivering som för Polen också granska Ungern, säger Löfström.

SFP:s och Svenska riksdagsgruppens internationella utskott träffade igår nuvarande EU-ordförandelandet Hollands ambassadör i Finland där bland annat situationen i Polen diskuterades.

Pääministerin selkeästi torjuttava rasistiset katupartiot

Carl Haglund ja Ville Niinistö: Hallituksen osoitettava johtajuutta. Pääministerin on selkeästi torjuttava rasistiset katupartiot

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz ja Biaudet: Poliittisten irtopisteiden kalastelu katkaistava

Ministereiden lausuntojen perusteella voi helposti uskoa, että Suomea kohtaa joukko ylipääsemättömiä haasteita, ja että koko maan yhteiskuntarakenteen perustuksia koetellaan 32 000 turvapaikanhakijan takia.

Lue seuraava artikkeli