Olemme Suomen EU-myönteisin puolue. EU:n on oltava yhdistävä poliittinen voima rauhan, hyvinvoinnin, vakauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta Euroopassa ja koko maailmassa. EU:n tulee keskittyä kokonaisvaltaisiin kysymyksiin kuten ihmisoikeuksiin, vapauteen, kauppaan, ilmastoon ja osaamiseen. Ollakseen uskottava toimija, EU:ssa täytyy olla pitkäjänteinen, avoin ja lähestyttävä päätöksentekokulttuuri, jossa pystytään huomioimaan eri jäsenmaiden erityispiirteet.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Biaudet: EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä.

Torvalds helpottunut Itämeren kalastuskiintiöpäätöksestä

EU-maiden ministerit ovat tänään sopineet Eurooppa-neuvoston maatalous- ja kalastusneuvostossa Itämeren vuoden 2024 kalastuskiintiöistä. Nils Torvalds (RKP/Renew) on helpottunut siitä, että pahimmat pelot täydellisestä kiellosta eivät toteutuneet, vaan mm. lohen ja silakan kalastus voi jatkua, vaikkakin hieman pienemmissä määrin monissa osissa Itämerta.

Euroopan parlamentti antoi lopullisen hyväksynnän: EU saa päivitetyn uusiutuvan energian direktiivin

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina uusiutuvan energian direktiivin kolmikantaneuvottelujen tuloksen. Useimmiten parlamentin lopullisessa äänestyksessä on kyse lähinnä muodollisuudesta, joka hoidetaan pian neuvottelujen jälkeen. Tällä kertaa Eurooppa-neuvoston hyväksyntä viipyi, jäsenmaiden erimielisyyksistä johtuen. Näin ollen Euroopan parlamenttikaan ei pystynyt aikaisemmin antamaan lopullista hyväksyntäänsä päivitetylle lainsäädännölle.

Torvalds: Teollisuusvaliokunta järkevän eurooppalaisen pakkausjätteitä koskevan lainsäädännön tienraivaajana

Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta hyväksyi keskiviikkona 19. heinäkuuta kantansa uuteen pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaan asetukseen laajalla enemmistöllä. 58 Europarlamentaarikkoa äänesti puolesta ja 11 vastaan, kolmen äänestäessä tyhjää. Parlamentin keskiryhmä Renew Europen neuvottelijana toiminut Nils Torvalds (RKP / Renew) on tyytyväinen sekä äänestystulokseen että tapaan, jolla neuvottelut käytiin valiokunnassa.