Ehdotetut kulttuuri- ja liikuntasetelit Helsingin henkilöstölle ovat tervetulleita

Helsingin kaupunginhallitus on tänään hyväksynyt viime vuoden tilinpäätöksen. Näin yleisesti katsoen, tulos oli odotettua parempi, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Marcus Rantala(RKP).

– Odotukset ylittyivät, ja syitä tähän löytyy useita. Ensinnäkin verotulot eivät laskeneet arvion mukaan, ja toiseksi hallitus kompensoi osan pandemian aiheuttamista kustannuksista. Monissa Suomen kunnissa on nähtävänä samanlainen kehitys. On tärkeä huomioida, että kyseessä on todennäköisesti kertaluontoinen tuki valtiolta. Kolmanneksi kaupungin tulot nousivat yli odotetun, kiinteistöjen myynnin ansiosta, Rantala kertoo.

– Vuosikate on siksi positiivinen ja ylijäämä on odotettua parempi. Ylijäämä vuosikatteesta ei kuitenkaan kasaannu eikä säästy, vaan se käytetään kaupungin investointeihin.

Helsinki investoi viime vuonna yhteensä yli miljardi euroa. Kiinteistöihin investoitiin 300 miljoonaa euroa. Nämä kohdistuivat lähinnä uusiin kouluihin ja päiväkoteihin sekä vanhojen rakennusten kunnostuksiin. Uudet asuinalueet edellyttävät infrastruktuuria, ja suurimpia projekti-alueita ovat esimerkiksi Kalasatama ja Jätkäsaari. Yhteensä näihin projekteihin käytettiin vajaat 100 miljoonaa euroa. Tiesuunnitteluun käytettiin 173 miljoonaa euroa ja julkisen liikenteen investointeihin 145 miljoonaa euroa.

– Kaupunki pystyi itse rahoittamaan 85% investoinneistaan, ja loput koostuivat uusista lainoista. Tämä luku on melko samanlainen muissa suurimmissa kaupungeissa ja kunnallisella sektorilla yleensä, Rantala sanoo.

Tilinpäätöksen lopullinen tulos näyttää miinus 9 miljoona euroa, kun investoinnit ja toiminta on rahoitettu, ja lopulliset tuotot huomioidaan. 

Pandemia on todella rasittanut henkilöstöämme. Siksi RKP osoittaa suurta tyytyväisyyttä kaupungin ehdotukselle lahjoittaa kaupungin henkilökunnalle verovapaat kulttuuri- ja urheiluliput, arvoltaan 200 euroa per henkilö.

– Tämä on hyvin tervetullut konkreettinen kiitollisuuden osoitus, kaikille kaupungin sektoreille, hyvin tärkeästä työstä. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle ja käsittelee asiaa uudestaan kahden viikon kuluttua, Rantala sanoo.

Vuoden 2021 budjettisopimuksessa sovittiin, että lautakunnat voivat esittää pandemian aiheuttamista kustannuksista johtuvia ylittämistarpeitaan.  

– Koulutuksen puolella on tarpeen vahvistaa muun muassa opiskelijoiden jaksamista oppilashuollolla. RKP suhtautuu myönteisesti kaltaisiin vaatimuksiin. Nämä ovat investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä. lautakunta tarkastelee nykytilannetta ja palaa ylittämistarpeillaan huhtikuussa, Rantala sanoo.

Helsingin kaupungin budjetti on hyvin hoidettu ja tämä on selkeä etu kun turvataan hyvinvointi, ja kaupungin henkilökunnasta huolehditaan.

– Toisin kun monet muut kunnat, emme ole joutuneet jarruttamaan ja esimerkiksi irtisanomaan henkilöstöä pandemian vuoksi. Päinvastoin, olemme pystyneet palkkaamaan uusia työntekijöitä ja jatkamaan investointeja. Se on välttämätöntä kasvavassa kaupungissa. Epävarmuus jatkuu ja siksi vastuullinen talouspolitiikka on paras hyvinvoinnin liittolainen, myös tulevaisuudessa, Rantala sanoo.

Adlercreutz: Panostakaa nuorten yrittäjyyskasvatukseen kunnissa!

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz haluaa kannustaa kuntia panostamaan nuoriinsa tarjoamalla heille yrittäjyyskasvatusta kouluissa.

Lue edellinen artikkeli

Anna-Maja Henriksson: Kotitalousvähennystä tulisi korottaa

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä kotitalousvähennystä pitäisi korottaa. Henriksson pitää Akavan tänään tekemää kannanottoa kotitalousvähennyksen kehittämisestä erittäin tervetulleena. Akava esittää, että vähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 500 euroon ja korvausosuus nostetaan 60 prosenttiin. Lisäksi omavastuuosuus tulisi poistaa.

Lue seuraava artikkeli