Fastighetsskatten får inte knäcka bonden

Det är inte rätt att de som investerar och skapar arbetsplatser bestraffas via en hög fastighetsskatt på produktionsbyggnader, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist

Jordbrukare som nyligen investerat i produktionsbyggnader betalar tusentals euro i fastighetsskatt per år.

– Det är inte rätt att de som investerar och skapar arbetsplatser bestraffas via en hög fastighetsskatt på produktionsbyggnader, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Jordbruket är i en akut lönsamhetskris. Det är därför ytterst viktigt att hitta lösningar på den.

– Jag förutsätter att regeringen presenterar ett krispaket för jordbrukssektorn, i samband med tilläggsbudget som ges i maj. I krispaketet bör lättnader på fastighetsskatten för produktionsbyggnader ingå, säger Blomqvist.

– Det skulle underlätta situationen, i synnerhet för dem som nyligen har gjort stora investeringar, säger Thomas Blomqvist som påminner om minister Kimmo Tiilikainens (C) löfte i denna fråga. Vi behöver företagare som satsar och tror på framtiden också inom jordbrukssektorn.

Investeringar inom jordbruket har dessutom positiva effekter för byggnadsföretag, handeln och i förlängningen för hela samhället.

Finland måste agera starkare globalt

Finland ligger hästlängder efter Sverige och en del andra länder när det gäller att delta i de stora investeringsprojekt som startat i olika delar av världen där stora ekonomier nu öppnas upp för utländskt kapital.

Lue edellinen artikkeli

Meillä ei ole varaa lisätä kannustinloukkuja

Hallitus on esittämässä tuntuvia korotuksia päivähoitomaksuihin. Kansanedustaja Anders Adlercreutz muistuttaa, että päätös pidemmällä tähtäimellä pahentaa entisestään Suomen työllisyyshaastetta.

Lue seuraava artikkeli