Haglund: Svenskan i kläm i vårdreformen

Regeringens planer på att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet innebär i förlängningen att man kör ner resten av sjukhusen i landet.

– Regeringens planer på hur vården ska skötas i framtiden innebär en sjukhusslakt och en försämrad vård på svenska, konstaterar Svenska folkpartiets partiordförande Carl Haglund.

Idag berättade regeringen att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet. I förläningen betyder det att man kör ner resten av sjukhusen i landet. Bland de sjukhus som riskeras nedgraderas finns bland annat Vasa, Borgå, Ekenäs och Karleby. I praktiken kan detta innebära slutet för förlossningsverksamheten i Vasa, Borgå och Karleby.

– Det är uppenbart att regeringen igen glömmer språkkonsekvensbedömningen då man planerar vilka sjukhus som hädanefter skall betjäna invånarna med fullskalig service. Det här skulle aldrig ha skett i en regering där SFP medverkat, säger Haglund.

Ur en grundlagsmässig synvinkel är det ett allvarligt problem om servicen på svenska försämras. Det som nu sker påminner skrämmande mycket om då man för fem år sedan med alla medel försökte orientera Karleby norrut i regionförvaltningsreformen. Den gången satte grundlagen stopp för planerna. Frågan är om den här reformen klarar en grundlagsmässig prövning.

– Regeringens vårdreform handlar om politiska maktstrukturer medan trygghet och rätt till god vård tycks vara sekundärt. Den svenskspråkiga befolkningens rätt till vård på lika villkor lyser med sin frånvaro, avslutar Haglund.

 

Tilläggsinformation: Carl Haglund 050 521 7379

Hallitus on vauhtisokea

Hallituksen ehdotus, että ainoastaan 12 sairaalaassa Suomessa olisi laaja ympärivuorokautinen päivystys, ei ole mitenkään hyväksyttävissä.

Lue edellinen artikkeli

Lapset, kehitysapu ja uudistettu työelämä

RKP:n ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän budjettivaihtoehto vuodelle 2016

Lue seuraava artikkeli