Hallitus piiloutuu oikeusministerin selän taakse

Hallitus esittää nyt käräjäoikeusuudistusta, joka lakkauttaa niin oikeuspalveluita kuin kaksikielisiä käräjäoikeuksia kahdellatoista paikkakunnalla. Lisäksi se heikentää tulevien tuomareiden mahdollisuuksia auskultoida ruotsiksi.

– Hallitus piiloutuu oikeusministerin selän ja teoreettisten kirjausten kielellisistä oikeuksista taakse. On hyvä, että nämä oikeudet todetaan, mutta valitettavasti lupaukset jäävät tyhjiksi, mikäli ruotsinkieliset oikeudenkäynnit turvanneet rakenteet lakkautetaan, eikä korvaavia rakenteita tai resursseja luoda turvaamaan oikeudet käytännössä, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

Eduskunnan lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Eva Biaudet toteaa, että lakivaliokunnan on nyt tehtävä se työ, joka hallituksen olisi pitänyt tehdä.

Saamelaisten asia on meidän – ILO 169 ratifioitava heti

RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson vaatii hallitusta aktivoitumaan ja pikimmiten ratifioimaan ILO:n sopimuksen nro 169 eli alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen.

Lue edellinen artikkeli

Tingsrättsreformen skadar finländarnas rättssäkerhet

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist är orolig för de svenskspråkiga finländarnas rättssäkerhet i de regioner där minister Lindström vill stänga tingsrätter, kanslier eller sammanträdesplatser.

Lue seuraava artikkeli