Saamelaisten asia on meidän – ILO 169 ratifioitava heti

RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson vaatii hallitusta aktivoitumaan ja pikimmiten ratifioimaan ILO:n sopimuksen nro 169 eli alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen.

Tänään tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisestä Pohjoismaisesta saamelaistapaamisesta. Päivästä tuli saamelaisten kansallispäivä.

– Suomen valtio on vuosikymmeniä loukannut alkuperäiskansan oikeuksia. Olisi tärkeää, että Suomi nyt tänä vuonna, joka on sekä saamelaisten kansallispäivän ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, vihdoin ryhdistäytyisi ja ratifioisi yleissopimuksen. Sillä tavalla voitaisiin myös vahvistaa saamelaisten luottamusta valtiovaltaan, Henriksson sanoo.

RKP teki viime hallituskaudella kovasti töitä ratifioinnin puolesta. Loppusuoralla hallituksen rivit eivät pitäneet ja ratifiointi jäi lepäämään eduskuntaan.

– Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa, ja heidän oikeutensa kielen, kulttuurin ja elinkeinon harjoittamisen säilyttämiseen ovat saamelaisten ihmisoikeuksia.

Rättshjälp måste garanteras i praktiken även på svenska

Riksdagsledamot Mikaela Nylander har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon frågar hur regeringen i praktiken har tänkt trygga de språkliga rättigheterna vid rättshjälp.

Lue edellinen artikkeli

Hallitus piiloutuu oikeusministerin selän taakse

Hallitus esittää nyt käräjäoikeusuudistusta, joka lakkauttaa niin oikeuspalveluita kuin kaksikielisiä käräjäoikeuksia kahdellatoista paikkakunnalla. Lisäksi se heikentää tulevien tuomareiden mahdollisuuksia auskultoida ruotsiksi.

Lue seuraava artikkeli