Henriksson huolestunut poliisin resursseista

Tilanne poliisien resurssien osalta eri puolella Suomea on kestämätön ja se on jatkunut jo pitkään. Hallituksen on nyt oikeasti osoitettava tahtoa tehdä ongelmalle jotain, sanoo RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

– Esimerkiksi Pohjanmaalla tiedotetaan lisääntyneestä väkivaltarikoksien määrästä, joka entisestään pahentaa tilannetta. Pohjanmaalla on myös ollut vaikeaa löytää rikostutkijoita matalasta palkkatasosta ja suuresta työtaakasta johtuen. Ne harvat, jotka hakeutuvat poliisityöhön kokevat kenttätyön houkuttelevammaksi kuin rikostutkijan työn. Tämä osoittaa, että meillä on perustavanlaatuinen ongelma, jolle emme voi sulkea silmiämme, Henriksson sanoo.

Valtioneuvoston selonteossa sisäisestä turvallisuudesta todetaan, että monessa paikassa Suomessa rikos jää selvittämättä resurssipulasta johtuen.

– Niukat resurssit johtavat muun muassa pitkiin käsittelyaikoihin ja uhkaavat kansalaisten oikeusturvaa ja turvallisuudentunnetta. Hallituksen on otettava tämä vakavasti, Anna-Maja Henriksson sanoo.

– Resurssipula vaikeuttaa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua, kun tapauksia on jouduttu priorisoimaan, koska poliisi ei tänä päivänä ehdi tehdä kaikkea. Myös pienempiä rikoksia pitää selvittää – ja poliisin läsnäolo yhteiskunnassa on tärkeää ehkäisevässä mielessä, Henriksson sanoo.

Anna-Maja Henriksson on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy hallitukselta mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä poliisin resurssien turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että useammat ihmiset hakevat rikostutkijan työhön.

Henriksson: 18, 12 vai 5 maakuntaa? Mikä on hallituksen todellinen linja, pääministeri Sipilä?

Päivi Nerg, sote-uudistuksen johtava virkamies, sanoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa (25.7.2018), että pienempi määrä maakuntia olisi parempi vaihtoehto, kuin hallituksen kaavailema 18.

Lue edellinen artikkeli

Var blev satsningarna på jordbruket, klimatet och utbildningen?

Vi måste klart markera att vi vill ha en inhemsk livsmedelsproduktion också i fortsättningen, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson om budgetförslaget.

Lue seuraava artikkeli