Henriksson: Svensk- och finskspråkiga finländare ska ha samma rättigheter

Svenska Yle skriver idag att en svenskspråkig har nekats rättshjälp på grund av sitt modersmål. Efter en uppmaning av Östra Nylands rättshjälpsbyrå att vända sig till en privat advokat har han därefter blivit nekad stöd för att kunna använda denne.

– Så här får det helt enkelt inte vara. Rättshjälpsbyrån har enligt lag skyldighet att fungera på svenska, och svenskspråkiga finländare har precis samma rätt att få rättshjälp på sitt modersmål som finskspråkiga finländare, säger SFP:s partiordförande och tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Henriksson efterlyser åtgärder av efterträdaren på justitieministersposten, Sannfinländarnas Jari Lindström. i en rättstat borde regeringen verka för att sådana här situationer inte uppstår, och göra reformer som minimerar riskerna för att språkliga rättigheter inte uppfylls. Inte tvärtom.

– Jag vill gärna veta vad minister Lindström tänker göra för att råda bot på situationen. Tingsrättsreformen drivs i fel riktning och svenskspråkiga finländares rättigheter glöms bort. Det förefaller inte som om justitieministern intresserar sig för det överhuvudtaget.

Postin otettava itseään niskasta kiinni

Joulun jälkeen on muun muassa käynyt ilmi, että monet oikealla osoitteella lähetetyt joulukortit ovat saapuneet myöhässä osoiteselvityksen jälkeen, vaikka ne on lähetetty ennen Postin asettamaa aikarajaa.

Lue edellinen artikkeli

SFP på Den stora finlandssvenska kryssningen

Svenska folkpartiet deltar i många program under Den stora finlandssvenska kryssningen, som går av stapeln under veckoslutet.

Lue seuraava artikkeli