Olemme kokoava poliittinen kansanliike kaikille, jotka haluavat vaikuttaa sen puolesta, että Suomessa on kaksi elävää kansalliskieltä – suomi ja ruotsi. Kaksi kieltämme on kansallinen menestystekijä.

Teemme työtä, jotta ruotsinkielisyys on vahva, kaksikielisyys toimii ja pohjoismaisuus elää. Kunnioitamme kaikkia äidinkieliä ja kulttuureja Suomessa.

Uskomme, että yksikielisen ruotsinkieliset hallintoratkaisut, instituutiot ja ympäristöt luovat edellytykset elävälle kaksikielisyydelle sekä tukevat suomenruotsalaista identiteettiä ja kulttuuriautonomiaa. Uudistusten vaikutuksia tulee arvioida kielen näkökulmasta, ja hallintoon on rekrytoitava henkilöstöä, joka osaa molempia kansalliskieliä. Kummallakin kansalliskielellä on taattava niin julkiset kuin yksityisesti tuotetut palvelut.

Annica Tallqvist

Johdon assistentti

Yhteystiedot »

Henriksson: Iso kielikoe maksuttomaksi

Hallitus on tänään päättänyt hallituksen esityksestä, jolla niin kutsutun ison kielikokeen, eli suomen tai ruotsin kielen erinomaista taitoa osoittavan valtionhallinnon kielitutkinnon, suorittamisesta tehdään maksutonta. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson iloitsee siitä, että esitys nyt etenee eduskuntaan ja toteaa, että RKP:n työ tuottaa tulosta.

Anna-Maja Henriksson: Takaisin maailman kärkeen koulutuksessa

Yksi tärkeimmistä asioista Suomen tulevaisuuden kannalta on, että jatkamme panostamista lasten ja nuorten hyvään koulutukseen. PISA-tulokset julkaistaan kolmen vuoden välein, ja julkaisupäivää odotetaan aina jännityksellä koulutuspiireissä. Miten maamme on pärjännyt? Mihin sijoitumme kansainvälisessä vertailussa?

Eva Biaudet: “On erittäin surullista, että niin pienen kansan oikeudet näyttävät olevan näin vaikea asia suurelle enemmistölle”

Hallitus antoi joulukuussa eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muutoksiksi. Esityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.