Olemme kokoava poliittinen kansanliike kaikille, jotka haluavat vaikuttaa sen puolesta, että Suomessa on kaksi elävää kansalliskieltä – suomi ja ruotsi. Kaksi kieltämme on kansallinen menestystekijä.

Teemme työtä, jotta ruotsinkielisyys on vahva, kaksikielisyys toimii ja pohjoismaisuus elää. Kunnioitamme kaikkia äidinkieliä ja kulttuureja Suomessa.

Uskomme, että yksikielisen ruotsinkieliset hallintoratkaisut, instituutiot ja ympäristöt luovat edellytykset elävälle kaksikielisyydelle sekä tukevat suomenruotsalaista identiteettiä ja kulttuuriautonomiaa. Uudistusten vaikutuksia tulee arvioida kielen näkökulmasta, ja hallintoon on rekrytoitava henkilöstöä, joka osaa molempia kansalliskieliä. Kummallakin kansalliskielellä on taattava niin julkiset kuin yksityisesti tuotetut palvelut.

Andreas Elfving

Ministerin erityisavustaja (Adlercreutz)

Yhteystiedot »