Jens Berg tähtää eduskuntaan

Mediaprofiili ja Hufvudstadsbladetin entinen päätoimittaja Jens Berg asettuu ehdolle kevään eduskuntavaaleissa. Berg (sit.) on ehdolla Uudellamaalla RKP:n listalla. Berg haluaa löytää uusia ratkaisuja Suomelle, jonka edistävänä voimana hän näkee koulutuksen, yrittäjyyden ja innovaatiot.
Berg haluaa myös luoda vahvemman näkemyksen maan kaksikielisyydestä.

– Suomi tarvitsee enemmän kansanedustajia jotka osaavat hahmottaa kokonaisuuksia ja näkevät miten yhteiskunnan eri osat ovat yhteydessä toisiinsa. Mielestäni tarvitsemme enemmän päättäjiä jotka kehittävät Suomea kokonaisuutena. Uusimaa on alueeni, mutta jos koko maa voi hyvin se heijastuu myös Uudellemaalle, Jens Berg sanoo.

Jens Berg toimii nykyään yrittäjänä ja viestintäasiantuntijana. Berg työskenteli 25 vuotta mediapuolella toimittajana, sekä erilaisissa johtotehtävissä. Hän kuvailee itseään sekä pelottomana, että kokeneena vaikuttajana jonka mielestä Suomen tulevaisuus on riippuvainen korkealaatuisesta koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatioista.

– Punainen lanka urallani on ollut kehittää uutta, sekä monimuotoisten kokonaisuuksien kanssa työskenteleminen. Pienessä maassa, kuten Suomessa on tärkeä, että vasen käsi tietää mitä oikea tekee. Tiedämme, että tarvitsemme lisää yrittäjyyttä, työvoimaa ja ulkomaisia investointeja- Samalla luomme byrokratiaviidakon yrittäjille ja viestitämme, että ulkomaalainen työvoima ei ole tervetullut. Tämä ei mene yhteen, Berg sanoo.

– Olen myös huolissani leikkauksista ja väheksyvästä sävystä jota käytetään kun puhutaan koulutuksesta ja tutkimuksesta. On kyse meidän tulevaisuudesta ja se on kohtalon kysymys Suomelle. Tarvitsemme lisää eikä vähemmän dosentteja. Siksi, meidän on panostettava nuoriin ja osaamiseen kaikilla alueilla löytääksemme kansainvälistä erityisosaamista, keskittyen erityisesti ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, Berg sanoo

Jens Berg on aktiivisesti osallistunut julkiseen keskusteluun erityisesti kielikysymyksissä. Hän on vuosien aikana peräänkuuluttanut vahvempaa näkemystä Suomen kaksikielisyydestä. Berg haluaa olla mukana kansalliskielistrategian päivittämisessä versioon 2.0, jossa tavoitteena on aidosti kaksikielinen Suomi.

– Meidän on tehtävä työtä samanaikaisesti useilla tasoilla ja meidän on oltava parempia analysoimaan ympäristöämme. Ruotsinkieliset alueet ovat hyvin erilaiset ja eri alueilla tepsii eri lääke. Lopuksi meidän on tehtävä vielä määrätietoisemmin töitä vahvemman Pohjolan puolesta, ilman rajaesteitä. Vahva yhteistyö Pohjoismaiden kesken tarkoittaa myös vahvaa kaksikielistä Suomea, Berg visioi.

Kari Salmi asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa Helsingissä

Kari Salmi on suomenkielisenä ehdokkaana eduskuntavaaleissa RKPn listalla Helsingissä. Salmi syntyi ja vietti nuoruutensa Luumäellä, mutta on uransa aikana asunut Kauhavalla, Kuopiossa, Jyväskylässä, Helsingissä, Vantaalla ja Brysselissä, mikä on luonut laajan näkemyksen Suomea ja Eurooppaa koskevissa kysymyksissä. Salmi palveli puolustusvoimissa vuoteen 2014 asti, jolloin hän jäi reserviin prikaatinkenraalina ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikön tehtävästä.

Lue edellinen artikkeli

Ramieza Mahdi asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa Pohjanmaalla

Rkp Pohjanmaa nimesi Ramieza Mahdi ehdokkaaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Mahdi on Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen ja Svenska kvinnoförbundetin liittohallituksen jäsen. Mahdi on myös RKP:n integraatiopoliittisen valiokunnan jäsen.

Lue seuraava artikkeli