Käräjäoikeusuudistus uhkaa oikeudellisten palveluiden saatavuutta

– Onko käräjäoikeusuudistus osa Perussuomalaisten pyrkimystä polkea vähemmistöjen oikeuksia? Miten hallitus aikoo varmistaa, että esimerkiksi ruotsinkielisten ja saamelaisten kielelliset oikeudet turvataan uudistuksen jälkeen, kysyy Anna-Maja Henriksson.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa muun muassa peräänkuulutetaan uudistuksen kielellisten vaikutusten arviointia. Lisäksi eduskuntaryhmä kysyy, miten hallitus aikoo turvata oikeudellisten palveluiden saatavuuden. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström esitti 11.2.2016 käräjäoikeuksien määrän vähentämistä 27:stä 20:een. Muun muassa Porvoon, Raaseporin ja Kokkolan käräjäoikeudet, sekä Sodankylän kanslia lakkautetaan.

– Lähtökohtainen oletus on, että kielellisiä vaikutuksia ei ole arvioitu. Vähemmistöjen oikeuksien huomioiminen ei ole ollut tämän hallituksen vahvoja puolia, sanoo Henriksson.

– Käräjäoikeuksien toimipisteiden lakkauttaminen johtaa alueellisesti hyvin todennäköisesti myös muiden oikeudellisten palveluiden, kuten asianajopalveluiden katoamiseen. Tämän huolen ovat ilmaisseet muun muassa Lakimiesliitto ja Asianajajaliitto. Ruotsalainen eduskuntaryhmä yhtyy tähän huoleen. Yksittäinen kansalainen tarvitsee tulevaisuudessakin apua testamentin ja avioehdon laatimisessa, sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja niin edelleen, Henriksson muistuttaa.

Uttalande från Svenska Folkpartiet i Nylands kretsstyrelsemöte

SFP i Nyland oroliga över samhällsutvecklingen i Nyland utanför huvudstadsregionen

Lue edellinen artikkeli

Kretsordförande för SFP i Österbotten ställer inte upp för omval

- Efter fem år i kretsstyrelsen, varav två år som viceordförande och kretsordförande sedan våren 2013, kommer jag inte att kandidera för en fortsättning vid kretsmötet i Närpes den 16 april 2016, meddelar Greger Forsblom.

Lue seuraava artikkeli