Uttalande från Svenska Folkpartiet i Nylands kretsstyrelsemöte

SFP i Nyland oroliga över samhällsutvecklingen i Nyland utanför huvudstadsregionen

Uttalande från Svenska Folkpartiet i Nylands kretsstyrelsemöte 18.2.2016

SFP i Nyland oroliga över samhällsutvecklingen i Nyland utanför huvudstadsregionen

Regeringen håller på att utarma regionen Nyland utanför huvudstadsregionen.

I västra Nyland drar man in lokaltågen och gör det omöjligt för många västnylänningar att jobba, studera och leva. Samtidigt så drar man också in tingsrätten i Raseborg som relativt nyligen gått igenom en sammanslagning med Lojo tingsrätt. I Hangö drar man in polisstationen och försämrar därmed tillgången till service. I östra Nyland drar man också in tingsrätten i Borgå vilket försämrar servicen där för både svensk- och finskspråkiga. Speciellt rådgivningen på dessa svenskspråkiga tingsrätter har varit väsentlig.

I huvudstadsregionen håller man nu dessutom inom Helsingfors regionens trafik på att utreda hur man kunde införa trängselavgifter för de invånare som åker med bil in till huvudstadsregionen. Ett av förslagen är att man inom ring 3 skulle vara tvungen att betala trängselavgift. Detta skulle medföra kostnader för de redan utsatta pendlare som är tvungna att åka in till Helsingfors för sitt jobb. Det är också fel signal när man samtidigt drar in på kollektivtrafiken i regionen och därmed gör det svårare för bl.a. myndighetsbesök och specialsjukvårdsbesök m.m.

Ett sista led i denna utarmning av den nyländska landsbygden är Nylands landskapsförbunds fjärde etapplandskapsplan, som för tillfället är på utlåtanderunda, där man satt in kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå. Därtill finns redan de kulturmiljöer av riksintresse samt de nationellt värdefulla landskapsområden vilka blir större och större på kartorna. Vi befarar att dessa kommer att leda till ytterligare begränsningar för invånarna i dessa områden vilket gör att det blir allt svårare att leva och verka på landsbygden och i regionen Nyland utanför huvudstadsregionen.

”Vi har traditionellt varit ett parti som värnat om att också människor på landsbygden ska kunna verka och leva där de bor. Nu håller man på att försvåra möjligheterna att göra det i Nyland”, säger kretsordförande Anders Walls

 

Tilläggsuppgifter: ordförande Anders Walls 040 5192991

Biaudet ja Wallin kritisoivat hallituksen kehityspolitiikkaa

Hallituksen kehityspolitiikka on älyllisesti epärehellistä

Lue edellinen artikkeli

Käräjäoikeusuudistus uhkaa oikeudellisten palveluiden saatavuutta

- Onko käräjäoikeusuudistus osa Perussuomalaisten pyrkimystä polkea vähemmistöjen oikeuksia? Miten hallitus aikoo varmistaa, että esimerkiksi ruotsinkielisten ja saamelaisten kielelliset oikeudet turvataan uudistuksen jälkeen, kysyy Anna-Maja Henriksson.

Lue seuraava artikkeli