Löfström esittää sähköautojen lisäämistä

Kansanedustaja Löfström esittää kirjallisessa kysymyksessä hallitukselle kustannustehokasta vaihtoehtoa sähköautojen lisäämiseksi

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin laajentamistyö alkaa selkeytyä. Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti hiljattain tukevansa sähköautojen latausinfraa kehittävää kärkihanketta. Toistaiseksi sähköautojen määrä Suomessa on suhteellisen alhainen ja suurin haaste on edelleen miten kannustaa hankkimaan sähköautoja.

Suhteellisen helppo panostus olisi, ettei oman sähköauton lataamista työpaikalla laskettaisi työntekijän veronalaiseksi luontoiseduksi. Nykyisellään työnantajan tarjoama mahdollisuus ladata työntekijän sähköautoa työpaikalla lasketaan verotuksen alaiseksi ansiotuloksi.

– Mikäli sen sijaan olisi mahdollista luokitella latauspisteet työntekijöiden tavalliseksi henkilöstöeduksi, olisi toimenpide helppo kannustin yrittäjille investoida latauspisteisiin työpaikoilla. Tämä toimisi hyvänä lisänä niille panostuksille, joita tehdään latausinfrastruktuurin parantamiseksi, kansanedustaja Mats Löfström sanoo.

– Ennen kaikkea mahdollisuus ladata autoaan työpaikalla ilman, että sähköstä joutuu maksamaan luontoisedun veroa, helpottaisi työntekijän arkea ja houkuttelisi useampia investoimaan sähköautoon. Nykyisellään huolen aiheena on, missä muualla kuin kotona autoa voi ladata akun ollessa vähissä. Panostus olisi lisäksi kustannustehokas ja puolustettavissa suhteessa siihen, että toimenpide käytännössä voisi lisätä sähköautojen määrää Suomessa.

– Tällainen mahdollisuus antaisi lisäksi vahvan ympäristöprofiilin yritykselle lisää konkreettisia työkaluja parantaa ympäristö- ja ilmastotyötään. Maailmaa odottaa valtava ilmastohaaste, Arktiksen jääpeite sulaa hälyttävää vauhtia ja siksi tarvitaan mahdollisimman paljon nopeita, konkreettisia ja helppoja toimenpiteitä suurten strategioiden rinnalle.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja eduskunnan viestintävaliokunnan jäsen Mats Löfström on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta ja valmistelee lisäksi toimenpidealoitetta.

Hallitus pelaa uhkapeliä sote-uudistuksella

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ihmettelee hallituksen välinpitämättömyyttä valinnanvapausesityksen puutteita kohtaan.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Valinnanvapaudesta puuttuu vaikuttavuusarviointi

Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksen valinnanvapausosio on valmisteltu kiireellä ja ajattelemattomasti seurauksia ajatellen. Tätä mieltä on Rkp:n kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi.

Lue seuraava artikkeli