Många ställer upp för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade sina första riksdagsvalskandidater – och presenterade 58 landskapsvalskandidater – under veckoslutets kretsmöte på Bergö.

De första sju riksdagsvalskandidaterna som nomineras är Anders Norrback från Närpes, Anna-Maja Henriksson från Jakobstad, Joakim Strand från Vasa, Mikko Ollikainen från Malax, Niclas Sjöskog från Pedersöre, Sari Somppi från Vasa och Christoffer Ingo från Korsholm.

Kretsmötet, som samlade närmare 120 deltagare, presenterade även hela 58 kandidater till det landskapsval som förväntas gå av stapeln senare i höst. Kandidatbuketten består av starka profiler, 26 kvinnor och 32 män.

– Att såväl yngre och mer erfarna politiker ställer upp och visar att Österbottens framtid engagerar är glädjande, säger SFP i Österbottens avgående ordförande Sven Jerkku.

– Den planerade landskapsreformen som regeringen vill driva genom innebär stora förändringar för invånarna, inte minst ur ett trygghetsperspektiv. Landskapsreformen utgör bland annat en reell risk för att även de språkliga rättigheterna försvagas. Men SFP i Österbotten är ansvarsbärande och vad än regeringen hittar på fortsätter vi kämpa för jämlik vård och tillvaro för alla, oavsett var i Österbotten vi bor eller verkar.

Listan över SFP i Österbottens landskapsvalskandidater finns här.

Satsa på trafiklösningar i Nylandsplanen

Svenska folkpartiet i Nyland har gett respons på Nylandsplanen, som bereds som bäst.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson peräänkuuluttaa parempaa potilasturvaa

Antakaa Pohjanmaalle oma lääkärihelikopteri, Vaasan keskussairaalalle laaja päivystys ja Pietarsaaren sairaalalle päiväkirurgia.

Lue seuraava artikkeli