Max Janzon ehdolle Helsingissä

Valtiotieteiden tohtori, ylitarkastaja Max Janzon asettuu Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa.

Max Janzon, 40, seisoo vastuullisen, kilpailukykyisen ja turvallisen Suomen puolesta, missä monimuotoisuus on tunnusomaista, kuten se yleensäkin on globaaliyhteiskunnalle. Janzonin Suomessa jokainen tulisi löytää paikkansa yhteiskunnassa ja vaikuttaa osaltaan yhteiseen menestykseen sekä tulla vastaanotetuksi inhimillisesti ja arvokkaasti.

– Vastuullinen ja päättäväinen sisäpolitiikka on edellytys meidän kilpailukyvylle ja sisäiselle turvallisuudelle sekä perusta meidän kestävälle ulkopolitiikalle. Suomella tulee olla selkeä strategia, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen. Tavoitteiden tulee olla selkeät ja Suomella tulee olla vaikutusvaltaisen politiikan vaatimat tiedot ja erityistaidot, toteaa Janzon. Suomen tulee vaalia kilpailukykyään ja yrittäjyyttä tulee tukea mm. selvittämällä perintöverotuksen helpottamista. Vahva kilpailukyky tukee myös Suomen huoltovarmuutta. Suomen tulee olla yhteistyökykyinen ja aktiivisesti hoitaa sen ulkosuhteita sekä käytännön tasolla että rakentavalla päättäväisyydellä.

– Suomi on ja pysyy turvallisena. Itsenäinen rajavalvonta tarvitaan, mikä samalla tarkoittaa sitä, että rajavalvonnan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan resurssit ja toimintaedellytykset tulee turvata. Lisäksi Suomella tulee jatkossakin olla uskottava puolustus, mikä myös tarkoittaa riittävää materiaalista suorituskykyä. Suomen edellytykset Nato-jäsenyydelle tulee selvittää, sanoo Janzon.

Janzonilla on pitkä kokemus valtionhallinnosta, erityisesti turvallisuussektorilta sekä vankka valtiotieteellinen tausta. Janzon aloitti uransa Rajavartiolaitoksessa merivartijana ja on sittemmin nimitetty korkeampiin virkoihin ja palvelee nykyisin sisäministeriön rajavartio-osastolla ylitarkastajan virassa. Janzon on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi yleisen valtio-opin alalla Helsingin yliopistossa. Janzon on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.

Anna Bertills siktar på riksdagen

Vöråbördige Vasabon Anna Bertills, vd för Folkhälsan Utbildning Ab, ställer upp i riksdagsvalet i Vasa valkrets.

Lue edellinen artikkeli