Liva upp Salutorget

Gayer och Rantala vill liva upp Salutorget i Helsingfors

I dagens Hbl (23.1.2015) intervjuades krögarna Janina Timgren och Axel de la Chapelle som uppehåller restaurangbåten Nikolai II. Turismbranschen är en av de snabbast växande näringsgrenarna i världen. Under de svåra ekonomiska åren 2007-13 växte branschen med smått otroliga 23 % i Finland. Redan idag står branschen för 2,7 av Finlands BNP. Stora delar av året är båten förtöjd i Kolerabassängen men på sommaren måste de flytta längre bort från folkmassorna till Sandviken. Orsaken är att kajen måste hållas tom för lyxkryssare som eventuellt vill lägga till. Då sjunker antalet kunder kraftigt.

– Helsingfors tävlar om turister med städer som Stockholm och Köpenhamn, och konkurrensen är hård. I den konkurrensen har Helsingfors inte råd att låta bli att fördromsfritt pröva på nya sätt att liva upp staden och attrahera turismintäkter. I stället för att självmant sätta upp hinder i form av onödig reglering och byråkrati borde vi lyssna på företagare som Timgren och de la Chapelle. I Hbl frågar de sig varför man inte kunde fylla hela Salutorgskajen med restaurangbåtar. Bra fråga, det borde vi absolut göra, säger Patrik Gayer, medlem av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors.

Salutorget är beläget på paradplats vid Helsingfors historiska centrums södra ända. Runt torget finns bland de mest kännspaka byggnaderna i staden, som Presidentens slott, Högsta domstolen, Helsingfors stadshus och Gamla saluhallen. Från Salutorgskajen avgår bland annat m/s J.L. Runeberg och Sveaborgs- och Högholmenfärjorna.

– Salutorget är en central turistattraktion i Helsingfors som andas historia. När Gamla saluhallen nu renoverats skulle det vara hög tid att ge hela torget en ansiktslyftning. Vi kunde ta modell av Strandvägen vid Östermalm i Stockholm, och Nyhavn i Köpenhamn, och se till att restaurangbåtar och andra trivselökande element välkomnas med på torget. Samtidigt är det hög tid att begränsa parkeringen på torget, säger Marcus Rantala, Svenska folkpartiets representant i Helsingfors stadsstyrelse. Gayer och Rantala kommer att lämna in en fullmäktigemotion om utvecklandet av Salutorget.

Max Janzon ehdolle Helsingissä

Valtiotieteiden tohtori, ylitarkastaja Max Janzon asettuu Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa.

Lue edellinen artikkeli

Björn Heir haluaa eduskuntaan

Björn Heir (52), lohjalainen diplomi-insinööri ja liikkeenjohdon konsultti pyrkii eduskuntaan RKP:n listoilta Uudellamaalla.

Lue seuraava artikkeli