Mikaela Nylander kutsutaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteeriksi

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kutsuu oikeusnotaari, KTK Mikaela Nylanderin, 51, valtiosihteerikseen oikeusministeriössä. Valtioneuvosto nimeää valtiosihteerit. Nylanderin on määrä aloittaa tehtävässä elokuussa.

Mikaela Nylanderilla on vankka kokemus politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Siitä tulee olemaan paljon hyötyä niin oikeusministeriössä kuin hallitusyhteistyössäkin. Hän pystyy tukemaan ja täydentämään työtäni todella hyvin, Anna-Maja Henriksson toteaa. 

Mikaela Nylander oli RKP:n kansanedustajana vuosina 2003-2019 ja hänellä on pitkä ja kattava kokemus yhteiskunnallisesta päätöksenteosta eri tasoilla. Nylander toimi myös Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 2011-2015. Tällä hetkellä Nylander on Porvoon kaupunginhallituksen ja Svenska kulturfondenin puheenjohtaja. 

Nylanderilla on myös kokemusta hallituksen sisäisten asioiden valmistelusta, sillä hän työskenteli ennen kansanedustajakausiaan ministeriryhmän erityisavustajana. Viimeiset kaksi vuotta Nylander on hoitanut luottamustehtäviään ja opiskellut.

Rehn-Kivi: Mietintö sote-uudistuksesta vihdoin valmis!

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tyytyväinen siihen, että työ merkittävän uudistuksen toteuttamiseksi vihdoin on saatu päätökseen.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Sote-uudistus hyväksyttiin vihdoin!

Eduskunta on tänään täysistunnossaan hyväksynyt ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle, sote-uudistuksen. Sote-uudistus hyväksyttiin äänin 105-77. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tyytyväinen tulokseen.

Lue seuraava artikkeli